Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Bohdan SALVET

Hlasování


Diskuze

Kuloáry
10.10.21

Omlouvám se za duplicitu - opravdu to nešlo odeslat a opakované kliknutí na ULOŽIT je v podstatě odeslání...

Kuloáry
10.10.21

Lituji ztracený čas účastí na volbách. Vždyť šlo de facto o nelogický podraz. I ne*****telné strany a s nimi i "neprospěšní jedinci" prolezly tichounce a skrytě do sněmovny. Že to není nikomu divné?!? Co tam budou dělat nadbytečné Ťopka, KDU, STAN... Nádherná taktika - 5 proti 1!!! Geniální!!!

Kuloáry
10.10.21

Lituji ztracený čas účastí na volbách. Vždyť šlo de facto o nelogický podraz. I ne*****telné strany a s nimi i "neprospěšní jedinci" prolezly tichounce a skrytě do sněmovny. Že to není nikomu divné?!? Co tam budou dělat nadbytečné Ťopka, KDU, STAN... Nádherná taktika - 5 proti 1!!! Geniální!!!

Kuloáry
10.10.21

Lituji ztracený čas účastí na volbách. Vždyť šlo de facto o nelogický podraz. I ne*****telné strany a s nimi i "neprospěšní jedinci" prolezly tichounce a skrytě do sněmovny. Že to není nikomu divné?!? Co tam budou dělat nadbytečné Ťopka, KDU, STAN... Nádherná taktika - 5 proti 1!!! Geniální!!!

Možná by stálo za úvahu, než aby p. Babiš bojoval proti ****b. podrazu, ponechat ty "rétoriky" Rakušana, Fialu apod. osudu, ať si také "zaplavou" v řízení ČR, covidu apod. ANO by ani nemuselo jejich snahu bojkotovat! Část našeho "švejkovského" národa si naběhla na kecy "politiků-ekonomů" nižší kat.

ANO a vláda pracovala solidně i přes složitost - covid, pohromy, Vrbětice, bojkotující opozice a media. Všechny slušné, soudně uvažující lidi muselo naštvat tvoření "tlup" (často pidi stran), stylem hyen soupeřily s ANA. Stupidní byly i TV besedy, cílené proti Babišovi a nacvičená rétorická cvičení

Celý platový systém by stálo zato přepracovat a zreálnit! Občas by stálo za to, veřejně ukázat, kolik kdo bere a co za tu sumu vykoná. Aby tolik citovaní ****či věděli, co který poslanec nebo senátor odvede během měs. docházky do "práce"! Produktivitu vidíme v TV - je to ostuda! To je jiné téma...

Diskutovat o platech je skoro "neslušné"! Platy by měly být stanoveny znovu a reálně!!! Začít zvýšením požadavků na kvalitu politiků (zvýšit požadavky na kvalifikaci, na počet let v komunál. politice, psycho+ IQ testy atd.). Dnes se do politiky dostane i nevzdělanec, neslušný člověk, diletant atd.

Připadá mi to, že zase EU zavádí zbytečnou admin. činnost. Navíc pozdě! Do řešení migrace nikomu moc nechce, ale "kancelářské" výmysly, v těch se EU rochní! Migranty nikdo moc nekontroluje (ani to není reálné). Chránit veřejné zdraví by se mělo koncepčně!!! Evropa je spoustu let jen ve vleku...

Jeví se mi to jako správný návrh - v používání léčiv by měl být alespoň základní přehled a systém. Nemělo by to být složité a postačilo by sledovat především "zájmové" druhy léčiv. Mělo by se tak zabránit nadměrnému využívání a zejména zneužívání...

Při rozboru se dá odvodit, že může nastat poměrně dost problémů. Zejména mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel bude vyžadovat HO, ale při odmítnutí zaměstnancem, nastanou vzájemné problémy! Je zřejmé, kdo ve sporech vyhraje! Co kdyby se zavedlo i tzv. bydlení ve firmě - opačný HO?

Zvyšování jakýchkoliv odměn dobrovolníkům by už asi stálo za to, zvážit, zda by nebylo na místě zvážit status, resp. definici - "dobrovolník"!

Na první pohled to vypadá líbivě, ale když se zváží všechna pro a proti, raději bych osobně ponechal stávající stav! Nakonec by se asi ukázalo, že to by to byl kontraproduktivní návrh. Došlo by (asi) i ke zvýšení tlaku mezi zaměstnavateli a pracovníky apod.

Jako prevenci pro zvýšení kultivovanosti jednání poslanců v Parlamentu s tím plně souhlasím!

V současné době by bylo dobré, nechat pořádně rozběhnout ekonomiku, nechat pár let usadit "politický systém" a potom se pokusit něco "vylepšovat! Budeme mít tolik práce, že nebudeme vědět, kam dříve skočit. Politici se nyní nedohodnou na ničem! Odvykli si tvořit pro ČR a "dělají" jen pro sebe!

Myslím, že si zasloužíme, abychom byli informováni co nejvíce. Jsem pro max. možnost mít dostupné informace. Opak zavání různými nešvary až podvůdky...

Sice jeden den navíc by asi ČR nezruinoval, ale s ohledem na rozdílné důvody odchodů Čechů (Morav.) do zahr. byly, jsou a budou dost pestré, a že i jejich následný vztah k ČR je různý, nemyslím si, že je vhodné "oceňovat" jejich vztah paušálně st. svátkem. Je jich dost a často se míjejí účinkem...

Zřejmě by to bylo kontraproduktivní. Na "povinné" odvody by se asi sahat nemělo...

Na první pohled je jasné, že jde o dohodu zaměstnavatele a pracovníka, ale mám obavy, z toho nebude více "povinností" a problematických úkonů, než aby to bylo přínosem. Je v tom tolik diskutabilních aspektů, že je co zvažovat... Takže jako možnost ano, ale jako standartní nástroj spíše ne...

Vyžadovalo by to širší zdůvodnění, ale po zkušenostech s našimi "snahami" při zavádění "penzijních produktů" asi bude mít nemálo lidí nedůvěru. Komplexní řešení čehokoliv v rámci EU naráží na nedůvěru lidí obecně. Byť navrhovaný "panevropský penzijní produkt" vypadá (při neznalosti detailů) příznivě

Není zde prostor pro širší vysvětlování, ale vlastnit psa, by mělo být - z mnoha důvodů - podobné jako vlastnit automobil, zbraň... Psi by měli být řádně evidovaní a majitelé by měli znát jasně stanovená pravidla pro jejich chov... Zatím tomu tak není, což je problémové pro majitele ale i ostatní

Je nesnadné protipráv. jednání (PJ) odhalovat pouze určenými orgány. Bez "všímavosti" nás všech PJ není jednoduché odhalovat a následně "trestat". Pokud ale bude činnost "oznamovatelů" považována za "udavačství" apod., nebude snadné řešit PJ komplexně. Přehlížení PJ je zase falešná solidarita...

Měly by být cenově přijatelné, i za cenu určitých dotací státu! Je to celospolečenský problém...

Ano - je se domnívám, že upřesnění, resp. stanovení pravidel užívání dronů, mělo předcházet jejich masivnímu užívání. Každopádně regulace a zpřísnění pravidel je na místě.

Souhlasím, protože jak je vidět, i parlament ne vždy vyjadřuje názor lidu ČR, a vláda má mít důvěru, za určitých podmínek (stav ohrožení a nebezpečí, neprodlené řešení situace apod.) rychle přijmout nutná opatření. Co se týče prodloužení VO a odkladu V, bylo by účelné otázku V komplexně vyřešit

Je to myslím v souladu s celkovou koncepcí podpory rodiny...

Úprava bude prospěšná, byť se najdou určité body, které by stály za diskusi (odstranit ri***a snížení transparent. a objektivity hodn. VZ nad 300 mil. - nevylučovat hodn. komisi...). Realizací některých opatření dojde i k určit. snížení požadavků na prokázání kvalifik. a transparent. dodavatelů...

Přínosem je mimo jiné i to, že novela stanovuje maximální lhůtu pro využití konkrétních výsledků. Ta dosud nebyla omezena, což v praxi umožňovalo uzavírání formálních a často nefunkčních smluv na desítky let...

Návrh mi připadá kontraproduktivní. Zavádění nízkoemisních vozidel by mělo být "prosazováno" jinými formami...

Mělo by to být posuzováno individuálně, což je ale prakticky nerealizovatelné. Postavení "samoživitelka" je poslední dobou dost démonizováno.

I takto formulovaná možnost pronajímání zavání možností zneužívání (kontrola by byla ztížená ...).

Zákon sám je dostatečně propracovaný, ale dle mého názoru silně pokulhává realizace většiny opatření v praxi. Stále si neuvědomujeme (na všech stupních řízení, ale i my občané), že voda už dávno měla být chráněna jako "strategicky" významná surovina. Ochrana vodních zdrojů je často laxní...

Řadu návrhů by bylo vhodné ještě zvážit, protože umožňují určité zneužívání. Ale nelze v tomto omezeném prostoru rozvést širší diskusi.

Jsem pro, neboť již řadu měsíců ČT doma neposloucháme - přepínáme cíleně na jiné "televize". Důvody bych mohl rozvést, ale heslovitě - diskusní pořady i zprávy jsou spíše protivládně a protikoaličně zaměřené, reportéři mají otázky "někým" připravené ap. ČT není dle mého názoru nestranná...

Klikl jsem na ANO, ale osobně mám obavy, že "český úředník" si bude muset dlouho zvykat na "zjedodušení"... Slabší články systému se po spuštění asi brzy projeví! Nemáme pružnost při prosazování nových racionálních opatření jaksi v krvi...

Paní Kapalová to v podstatě vše vystihla. V řešení tohoto problému jsme nejen my, ale celá EU "perfektně" zaspala! Na diskutabilní nesystémová řešení budeme ještě dlouho doplácet a mám pocit, že něco už vůbec nevyřešíme.

Pasažéři, kteří mají potřebu cvičit za letu, by měly hledat spíše alternativní způsob přepravy anebo (bohužel) využít přestupní lety nebo kombinaci dopr. prostředků vlak-letadlo-autobus... Za chvíli bychom mohli takto "šikanovat" jiné dopravce (dálkové autobusové spoje apod.).

Tady ty "paušální" sazby bývají dost často "nespravedlivé" a složité na posuzování. Aby to nebylo nakonec kontraproduktivní!?

To je snad mimo pochybnost - proto si samosprávu i *****me, aby nás o všem informovala, aby byla první, která bude i na čele veškerého dění. Zná specifičnost oblasti, kterou řídí. Na tento problém se mělo myslet již při jeho řešení...

Osobně bych se přiklonil k tomu, aby jednorázový příspěvek byl vyplacen jen důchodcům, kteří nedosahují určitou částku (např. 15 tis.). Částka má mít sociální charakter, což určitě důchodci, kteří mají
30-60 tis. určitě nesplňují. Nepotřebují posilovat příjmovou situaci - závist není na místě!

Pokud bude záruka, že bude možné tyto děti umisťovat do ústavní péče, nemusel by to být špatný návrh. Věřím, že návrh byl dost dobře prodiskutovaný, protože se řeší již delší dobu...

Na první pohled by měl být nový systém přínosem pro sjednocení přístupu v této oblasti, ale s tím "zjednodušením" si nejsem tak jistý! Je to přeci jen dost široký "záběr" různých problémů a s výpočetní technikou budou pracovat jen lidé - a lidský faktor bych jako problém nepodceňoval...

Domnívám se, že řešit takový zásadní problém 30 let po "revoluci" je ostuda ČR! Je to dlouho tolerovaná diskriminace našich lidí. Takové zásadní problémy by měli iniciovat hlavně naši zástupci v EU. Odměny mají myslím docela dobré! Denně se řeší pseudoproblémy - např. zpackaná migrační politika...

Snad "celá ta krize" povede ke zvýšení "ochoty" pracovat, ale domnívám se, že stejně nezaměstnanost stoupne až k 8%!

Jak si začneme pohrávat s tolerancemi, tak to neskončí dobře! Alkohol prostě na silnice nepatří. Měli bychom se snažit spíše dělat opatření , abychom opustili čelní místa ve spotřebě alkoholu na osobu a ne cykloturistům zpestřovat život alkoholem. Jdeme opačným trendem...

Osobně bych souhlasil se všemi zmiňovanými návrhy změn a opatření, ale se zavedením strav. paušálu nesouhlasím.

Bohužel, jak slyším "obnovitelné zdroje" a k tomu "opatření požadovaná Evropskou komisí", mám prostě obavy, zda celá akce vůbec něčemu přispěje. Zvláště, když zvážíme ty "daleké výhledy" a úspěchy EU v minulosti, když něco řešila "komplexně a koncepčně".

Nedomnívám se, že celý složitý systém elektronická databáze zjednoduší - byli jsme svědky, když se zavádělo EET, E-recepty apod., kolik z toho bylo problémů a komplikací. Mám obavy, zda to bude vůbec efektivní a kontrolovatelné...

Souhlasím, ale mělo by být zajištěno, aby prostředky byly účelně využity...

Souhlasím, i když bude určitě nutné solidně propracovat systém vymáhání, aby z toho nevznikl úřad, který by měl víc úředníků, než bude neplatičů!! Nejlépe by bylo, důsledně využít všechny stávající instituty. Nový systém musí prospěšný nejen pro matky samoživitelky, ale i rentabilní pro stát...

Maturity není potřeba odkládat - času a prostoru na přípravu bylo poměrně dost. Tedy u těch, co se učit chtěli, a co byli svědomití. Odklad řešit případně individuálně, v nutných případech. Dalo by se přihlédnout ke stíženým podmínkám, ale to už si odporuji. Poctiví studenti mít problémy nebudou.

Kuloáry
23.06.20

Je smutné, tolik "politiků" už roky nedokáže sestavit jednoduchá pravidla, aby se předcházelo střetu zájmu! Všem - hlavně ****čům ANO - je zřejmé, že tady už vůbec nejde o "pravidla", ale od samého počátku vadí "opozici" premiér. Je to tak "dětinské" a naivní, což potvrdí volby! Lidé vidí a slyší!!

Mělo by dojít hlavně ke zrychlení a zjednodušení všech procesů v soudním řízení. Všelijaké "kosmetické" úpravy jsou spíše kontraproduktivní a směřují k mylnému názoru, že úspěšně bojujeme s kriminalitou.

Cílem by mělo být zvýšit počet *****itelů, a tedy navýšit faktickou dostupnost konopí pro léčebné použití, ale měl by to mít v kompetenci "stát". A měl by zajistit i přijatelnou cenu pro pacienty. Uváděné důvody se jeví spíše jako zástupné. To bychom si mohli časem vyrábět a *****ovat vše!

Jde o mimořádnou situaci, je nutné stanovit rovněž mimořádně rychlá, jednoduchá a účinná opatření!

Každé opatření, které přispěje ke zvýšení bezpečnosti ČR a zlepšení spolupráce se zeměmi EU je nesporně přínosem, ale proč je tato důležitá oblast řešena až nyní v roce 2020?!

Souhlasím, byť se nedomnívám, že by opatření radikálně "rozhýbalo" realitní trh a podstatně povzbudilo dostupnost bydlení. Každopádně jde ale o racionální opatření. Nemělo by být jen na omezenou dobu, ale spíše by mělo být trvalé.

Jde o mimořádnou situaci a ta vyžaduje i určité "ri***ové" změny zákonů. Zejména racionální úprava zamýšlených zjednodušení jednacích řízení by bylo nesporně přínosem. Musí dojít především k urychlení všech "administrativních a organizačních" činností během těchto dočasných opatřeních.

Každopádně je to krok správným směrem. "Papírové" hlasování by mělo být jen jako možnost pro ty, kteří možnost ESF nemohou z různých důvodů využít. Určitě to přispěje ke zrychlení sčítání, ale i k celkovému usnadnění práce a zpřesnění výsledků...

Pomáhat sportu a sportovním organizacím ANO, ale jen na dobrovolné bázi, v obcích, školách, zájmové oblasti. Neschovávat za termín "národní" zase nějakou bezednou díru na peníze, kde se budou netransparentně "přidělovat" nemalé finance. Trochu podezřelé je, že se "to" má řešit jako "přílepek" NSA.

Kuloáry
14.05.20

Myslím, že by se politici měli znovu a teď už seriózně zabývat problémem výběru koncesionář. poplatků. ČT už se nedá sledovat pro jednostrannost a neprofesionalitu rádoby-komentátorů, chybí jim už i soudnost - za peníze přečtou cokoliv. Lidé UŽ Z TOHO MAJÍ SRANDU A KOALICE BODY, ale proč platit KP?

Nesouhlasím - financování sportu je i v současné době nepřehledné, není zaručena spravedlivá podpora, zejména podpora "skutečného" sportování (striktní oddělení podpory "výdělečného sportu"). Měla by se financováním sportu zabývat zevrubně vláda, PS a S. Nyní by měla pomoc směřovat jen "potřebným"

EU není absolutně připravená řešit něco konstruktivně a jednotně! Vždyť už se to ukázalo v řadě jiných věcí. Je to mimo jiné i tím, že v čele "odborných orgánů" nejsou ti nejschopnější lidé, a že spíš převládá kvantita nad kvalitou. Reakce je pomalá a neodborná, jednotlivým zemím prakticky nepomáhá

Vláda zaujala od počátku reálná a logická opatření, a to i přes počáteční mlčení a pozdější "kritiku" a nekonstruktivní "obstrukce" části opozice, která by vše dělala lépe a rychleji(?!?). Zdržovaly zejména dotazy ("v zájmu ****čů"), kdy skončí krize, dokdy budou roušky, kdy otevřou hranice apod.

Podle mého názoru daň z nabytí nemovitosti postrádá smysl. Je to jen daň pro daň a i její výše je diskutabilní!

Ano, ale kdo bude objektivně posuzovat reálnou možnost zneužití? Další úřad nebo úředník?

Je trochu smutné, že k řízení státu nestačí "vláda" a tvořivý a smysluplný parlament! Že musíme mít "pojistky" - Senát, ombudsmana apod.

Na naše poměry a "spolupráci" opozice s vládou a koalicí je termín zdá se optimální. V této oblasti by nemělo smysl nic uspěchat, protože je to dost citlivá oblast, která se dotýká prakticky každého. Ve hře je dost činitelů a poměrně dost (i protichůdných) zájmů.

Nic složitého na tom není a v minulosti se ukázalo mnohokrát, že přehledné a přístupné záznamy byly při zpětném dohledávání rozhodnutí velice prospěšné.

Senát je dle mého názoru zbytečný a volby do něj jsou spíše srandovní! Je to další kontraproduktivní prvek. Samotné "výsledky práce" dokazují, že Senát slouží jen pro organizování různých diskutabilních akcí - pitoreskní žaloby, zviditelňování nekvalifikovaných politiků atd..

Zákon by se měl zpřehlednit (by měl být zpřehledněn) - odpadové hospodaření je složité i pro stát, natož pro obyvatele. Je v pozadí cítit bysnys... Snahu obyvatel nelze upřít, ale vše by mělo být víc srozumitelné...

Domnívám se, že by zajištění pitné vody měl mít v kompetenci stanovený orgán, ale LZPS, byť to v ní bude stanovené, pitnou vodu pro všechny lidi nezajistí. Statistika o nedostatku vody ve světě to dokumentuje snad velice názorně...

Každopádně by to přispělo průkaznosti a přehlednosti. I když, zda nebude možné obcházet pravdivost záznamů do ESD...

S pojmen "lobista" zřejmě je a bude spojena vždy nějaká "protislužba". Osobně se mi "lobování" nezamlouvá a tento způsob "obživy" bych zrušil, Politik, který se neobejde bez "lobingu" nemá v politice ani co dělat...

Každopádně jsem pro sloučení ministerstev, ale doporučoval bych zvážit jiný (výstižnější) název. Zemědělství se v tomto návrhu názvu poněkud "ztrácí"...

Šmejdi byli, jsou a budou - ale domnívám se, že jim tento zákon alespoň znesnadní "šmejdění". Ještě by stálo za to, propracovat represivní část...

Nesouhlasím se stanovováním pevné částky - mělo by se zohlednit i sociální postavení (plat, příjmy). Zvýšení soudních poplatků odradí "sociálně slabší" skupiny obyvatel. Nepřinese to zefektivnění a zrychlení soudních procesů...

Každopádně je to velice výhodné řešení, byť dle mého názoru opožděné. Jedinec dnes v tom soudním molochu často nic nezmůže - přesvědčil jsem se o tom několikrát sám. I v případech tzv. vyhraného sporu, jde celé řízení nakonec do vytracena... Hromadné řízení by bylo určitě určitou nadějí...

Domnívám se, že by se měl vnést do kybernetické obrany pevný řád a systém a to určitě zajistí spolehlivě organizovaná armádní složka. Určitě lépe než civilní složky nebo BIS. Současný stav je každopádně nevyhovující...

Souhlasím s přijatým zákonem, že pokud nebude k 1.6. školní docházka na SŠ obnovena, bude matur. vysvědč. vystaveno na zákl. výsledků posled. 3 vysvědčení. Pokud žák v pololetí posled. ročníku neprospěl, škola mu umožní vykonat komis. přezkoušení. Je to docela racionální a spravedlivé řešení!

Kuloáry
09.04.20

Podle přiděl. paušál. finanč. pomocí to vypadá, že jsme nesvéprávný národ. Každý občan by měl žít racionál. a efekt. - vytvořit si rezervu. Pokud někdo živoří vlast. neschopností, tak si pomoc nezaslouží. Měla by se zjistit příč. živoření! Pomoc by měla být poskytnuta jen těm, kteří nehýří...

Při řešení zvláště důležitých problémů a krizí bych upřednostňoval řízení naší vládou, případně za urč. souč. s přísl. orgány EU. Každá země má většinou specifické problémy a přístup lidí. Čekání na nějaká univerzální celoevropská opatření je kontraproduktivní. Důležitá je i rychlost realizace...

Souhlasím - je to krok vpřed! Už to mohlo být realizováno dávno! Na PC již umí i žáci na ZŠ.

Využívali by toho tzv. "pseudosportovci-turisté"! Buď jedu něco udělat pro zdraví a nebo popíjet. Chci-li s přírodě popíjet a provozovat hospodskou turistiku, využiji raději hromadnou dopravu nebo pěší turistiku.

Současného mimořádného stavu by bylo vhodné využít a pokračovat v omezování nutnosti osobního kontaktu a komunikace. Ukazuje se, že je to v mnoha případech přínosem...

Mělo by se určování výše lépe specifikovat - nevím, zda je vhodné ponechat tak vysokou pokutu na subjektivním posuzování "strážníka" přímo na místě. Vyšší pokuty budou stejně pravděpodobně na místě nevymahatelné a bude následovat složité a dlouhé administrativní řízení. Někdy "méně je více"...

Stálo by za zvážení zpřesnění podmínek odložení splátek - existuje možnost zneužívání (využívání) tohoto opatření.

Pro sloučení ministerstev rozhodně jsem, ale možná by stálo za to, pouvažovat nad jiným názvem - jednodušším a výstižnějším.

Nebyl bych ani tak pro nějaké radikální zpřísňování, ale spíše pro striktní dodržování stanovených norem pro všechny žadatele. A hlavně - aby podmínky platili pro všechny stejně! Neškodilo by, např. v případech sňatků cizích státních příslušníků, přistupovat citlivě a objektivně.

Nejsem si ovšem jistý, zda se podaří nastavit nezneužitelná pravidla. Každopádně by stálo za to, urychleně stanovit jasná a účinná pravidla - situace to vyžaduje.

Manželství by měli nadále uzavírat jen muž a žena! Všichni ostatní lidé stejného pohlaví nebo bez pohlaví, by mohli uzavírat cokoliv, jen NE MANŽELSTVÍ. Jakékoliv vztahy mezi lidmi stejného pohlaví lze (snadno) řešit jinými právními dokumenty – vyhláškami, zákony, plnými mocemi …).

Ne každý absolvuje za 10 let "jakoukoliv" jinou LP (k lékaři jde jen při kašli ap.). Kdyby se zamýšlené ZP neprováděly jen formálně (jak tomu často bývá), byde to dobrá prevence k odhalení sklonů k alkoholu, drogám, zrakovým problémům (ostrost, barva) či jinému „utajenému“ handicapu ... Doporučuji!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..