Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Jana Fraitová

Hlasování


Diskuze

Prosím vás, obrovská černá díra v rozpočtu a všichni budou ležet s rukama pod hlavou v trávě a čekat na holuba. To asi propaguje pí Maláčová.

Krajské úřady neměly nikdy vzniknout - je to obrovská, byrokratická i finanční zátěž státu a kraje jsou jen průtokáčem financí mezi státem a kraj. institucemi. Určitě jsem pro uspořádání zemského zřízení ČR - bylo to odzkoušeno a funkční.

Díky covidové bublině budeme zpět před 89 a budou občané dvou kategorií - pro toho, kdo certifikát mít nebude by platil: "vstup zakázán" (podobně jako za války) anebo "nikam nepojedeš!", nemáš dělnický původ. Kam chceme proboha dojít?

Např. když jdu na úřad k****i 1 ks razítku tak z povinně vyplňovaných papírů, mám hlavu jako koš, ( leckdy jim nerozumím a úředník mně mnohokrát nechce poradit). Ani se nedivím je z těch papírů sám nešťastný a agresívní. Z vlastní zkušenosi bych tedy byla pro nějakou antibyrokratickou revoluci.

Souhlasím s p. Hemzalem-za Masaryka se poslanci živili svoji profesí a posl.plat byl symbolický. Stát.úředníci, mnohdy bez osobní odpovědnosti za svá rozhodnutí, musí jít příkladem ostatním - i tak se získává důvěra ve stát. Třeba Senát je úplně zbytečný.

Kvalitu posoudí odběratelé a konzumenti, takže "ne" dalšímu Úřednímu Šimlovi.

Budoucnost ČR je v její výkonnosti, zvl. po všech těch nesmyslných koronavirových opatřeních.

Žádné upřednostňování nízkoemisních vozidel a jak psal někdo níže, ty se musí v tržním prostředí prosadit sama.

Hlasovala jsem ne. A pokud jde o zvýšení porodnosti - početnost dětí by se měla řešit systémově nějak jinak - vyššími příspěvky nebo snížením daní, apod. Navíc dotyčný rodič se důchodu ani nemusí dožít.

Hlasovala jsem ano, pokud se jedná o privátní byt. Jestli by někdo chtěl pronajímat byt obecní tak si myslím,že by souhlas vlastníka mít měl.

I když vidím a slyším tak za ty několikaleté manipulativní pořady ČT bych taky nejraději neplatila. Jsem pro zrušení povinnosti platit za zmíněné poplatky - je to skvělý nápad, čí asi je?

Dala jsem ne - myslím, že na dlužníky výživného by se měl vymyslet nějaký přísný zákon a řešit to nějak jinak, protože navrhovaný způsob může podpořit a rozšířit řady neplatičů.

A proč ne? ještě do konce roku se rozšoupneme a podpoříme ekonomiku.

Souhlasím. Ale už velmi dlouho preferuji české potraviny - přece si nenechám kazit zdraví dováženým nekvalitním zbožím, podporovaným reklamou a líbivými obaly.

Důsledky koronavirové doby se projeví až po prázdninách-podle zmíněného tempa růstu nezaměstnanosti, bych řekla, že bude kolem 5%. Už teď chodí lidé na Úřad práce, kteří ztratili zaměstanání-restaurace,hotely,cest.ruch,později ze sezonních prací,aj.

Není potřeba-když se někdy dívám na on-line přenos z PS, mám obavy, že by debata o doplnění Ústavy nikdy neskončila. Hlavně naši poslanci, námi delegovanými, by neměli souhlasit se zákony, které se vymýšlejí mimo ČR.

Zredukovat výdaje státu, např,nesunout peníze polit. neziskovkám, na GDPR, aj. rozmarné vymyšlenosti,snížit přebujelou byrokracii i počty poslanců a jejich příjmy, zrušit Senát. Vzhledem k následkům pandemie by naši europoslanci jako předvoj měli prosadit snížení plateb do EU- nastolit hospodárnost

Vzhledem ke konkurenci ze zahraničí = cena vejce,bych klec.chov nerušila. A hlavně v halách se ze slepic stávají agresoři-jedna druhou klove, jsou vypelichané,bez křídel,apod., jsou vystresované, což se projeví v kvalitě vejce, potažmo na našem zdraví.

Vše obsažené v otázce podporuji, ale budování přehrad (příp. s vodními elektr.) s mírou-zabírají půdu, lesní porosty,takže především nerozvodňování podzemních vod,např.formou betonových stěn a dna,nenaruší krajinu+ vodě prostupné odstavné plochy,parkoviště,obnovování a zakládání rybníků,mokřady, aj.

Když to nejde dohodou tak jako povinnost supermarketů odebírat nad 50% čes. potravin. Jsou leckdy zdravější než dovážené.Musím se smát když vidím na napsáno"česká chuť", tzn. nekupovat.Řepku určitě využívat pro výrobu oleje, místo do nafty a nezdravého palmového oleje.Musíme být zdraví,je nás málo

Hlasovala jsem ne a připojuji se k názoru pana Kudrnáče.

Souhlasím s názorem p. Belatky, ohledně Senátu i rychlosti schvalování zákonů. ČR se musí pohnout pořádně dopředu a ne zaostávat jako nějaká kolonie. 1.republika ve světě něco znamenala a do toho se musíme zase strefit.

Asi ano, leckterý nový majitel nemovitosti mohl mít nepředpokládanou finanční újmu v rámci opatření době pandemie. PS by jim měla vyjít vstříc, podobně jako jiným např. odložením splátek úvěru, plateb nájmů, apod.

Jsem pro zrušení této daně - kupující i prodávající de facto platí dvojí zdanění ( jak níže píše p.Verbický ) a pak její výběr zatěžuje zbytečně státní aparát (platy úředníků), takže finanční efekt pro stát je téměř 0 .

Každý stát jinak, řekla bych, že hůře než my.Vláda v čele s kriz.manažerem AB+kriz.štáb+občané výborně. EU dle zkušeností z koronakrize neposílí, např. nyní z Fondu pomoci pro pandemii dostane, dle různých tisk.vyjádření méně postižené Německo 52%ˇ, poničená Belgie 3%, Itálie či Španělsko ani ne 2%.

Návrh nemá grády a tedy působnost - vytvořen za úřednickým stolem, nějak podobně se vyjádřil pan Kroutil.

Souhlasím s názorem pana Vrbického, takže ne.

V zájmu urychlení řízení a nezatěžování soudního systému - ANO.

Ano, kyberútoky proběhly už dříve, nejen t.č. na nemocnice-takže dosavadní praxe je nedostatečná. A je to jiný způsob zásahu do fungování státu-IT specialista je v tomto případě také voják.

Ano, jsem pro zpřísnění, mj. to zvýší i kredit České republiky.

Jsem pro - už tak jde, především ředitelům, hlava kolem z rozličné administrativy. A mělo by se pracovat na dalším zefektivnění administrativy.

Jsem pro "ano", jelikož zjednodušení a efektivita jakýchkoliv pravidel je pro náš malý stát jen ku prospěchu!

Hlasuji "ano", jelikož stát svým občanům ukládá jistou povinnost a proto by měl nést za tuto povinnost i svoji odpovědnost. A neházet ji na občana, který nemá možnost volby.

Nesouhlasím i z toho důvodu, že by byli diskriminováni ti, kteří mají vyšší mzdy a odvádějí do rozpočtu i vyšší daně.

Jsem pro výjimku s odkazem na příspěvek Zd.Škromacha a mým dodatkem, že důsledné *****ování osobní odpovědnosti každého jednotlivce je jen pro jeho prospěch.

Prodl. lhůty pro elektr.přiznání daně z příjmu je úplný nesmysl. Proboha koho to napadlo! Žádné výjimky ani pro tzv. ranní ptáčata.

Prodl.lhůty pro elektr. přiznání je úplný nesmysl - proboha koho to napadlo! Žádné výjimky ani pro tzv.ranní ptáčata.

Ne,máme přísl. ministerstvo.V příp. zrušení tohoto ministerstva, by ovšem taková agentura mohla vzniknout. Docela se mi líbí návrh, že úspěšní sportovci, vzešlí z určitého oddílu, by ho měli fin. podporovat, ale nepovinně. Anebo si ho koupit a zajistit tak rozvoj dalších nadějí českého sportu.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..