Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Josef Musil

Hlasování


Diskuze

Kuloáry
28.10.21

Jsem přesvědčen, že Soc. dem. a komunisté jsou hlavními viníky sočasné po****bní situace.Levice se nedokázala k****i ,,malicherným" sporům sjednotit a spolu s Přísahou vytvořit koalici.V tom případě by dostali 10 -13% hlasů, což by vytvořilo jiné možnosti při setavování nové vlády.

Za 55 let veter. praxe se mi stalo jen dvakrát, že se antibiotika zjistila v mléku nebo mase. Bylo to vždy v důsledku chyby dojiček, nebo chovatele.Tato pochybení byla vždy téměř okamžitě odhalena. Byl totiž dobře nastaven kontrolní systém, který v současná době je začně děravý.

Myslím, že ne všichni naši zemědělci jsou znevýhodňováni. Nevím, jestli si někdo z MZ snažil zodpovědět otázku, proč máme nadbytek hovězího masa a proč je tak drahé. Chovatelé krav bez tržní produkce mléka hospodaří s malými náklady , velkými dotacemi a malými ry***y. Jak ty dotace využívají?

Myslím, že ne všichni naši zemědělci jsou znevýhodňováni. Nevím, jestli si někdo z MZ snažil zodpovědět otázku, proč máme nadbytek hovězího masa a proč je tak drahé. Chovatelé krav bez tržní produkce mléka hospodaří s malými náklady , velkými dotacemi a malými ry***y. Jak ty dotace využívají?

Myslím, že poslanecká imunita by měla být jasně formulována jako součást jednacího řádu sněmovny. Jestli se chceme vydávat za demokraty, tak poslanec by měl mít možnost svobodně vyjádřit svůj názor .S navrhovaným řešením přestupkú souhlasím.

Souhlasím stím, že žvanění a jiné podobné aktivity, by měly být omezeny. Víme však, že politika není zrovna ,,křišťálově čístá " věc. Stím se zřejmě nedá nic dělat. Můžeme se však,když sami nejsme schopni, poučit u uznávaných demokracijí. Na př. Švýcarska a j.

Mimořádná situace vyžaduje i mimořádná opatření. Myslím, že maturita jak byla tradována v minulosti, byla všeobecně uznávána jako řádné ukončení studia. Nevidím proto žádný důvod prosazovat státní maturitu. Stačílo by závěrečné zhodnocení studia a absolutorium.

Ruská vakcina je určitě dobrá. Její schválení je zřejmě ze známých politických důvodů silně odmítáno jak EU, tak naším kontrolním úřadem. Důvodem odmítání jsou i důvody ekonomické, protože farm. firmy ji jistě považují za silnou konkurenci.

Jestliže to myslíme se solidaritou vážně, tak musíme všichni uznat, že na řešení současné situace se musíme podílet všichni bez rozdílu. Někteří totiž proděláváme, zatím co druzí ne. Kompenzace vlády jsou často problematické.Zaplatit je ale budeme stejně muset všichni.

Je přímo destruktivní plést do odborných záležitostí politiku. Je zajímavé, že žádný z kritiků si neodpustí kopnout do vlády a Babiše! Je třeba si uvědomit,. že v současné situaci nás může ochránit jen důvěra v odborníky a uvědomělá kázeń občanů a vakcinace.

Kuloáry
02.12.20

Vážení! Je nutné si uvědomit, že za socialismu nás učili,že je nutné pracovat pro společnost a potom očekávat odněnu a uznání. Nyní taková ,,hloupost"neplatí. Každý se musí starat sám o sebe a na společnost nehledět.Stím nic neuděláme! Nebo ano?

Už víme jak to díky soc.dem dopadlo. Jejich rozhodnutí bude jistě naší zeměděslskou veřejností patřičně ohodnoceno ve volbách.

Stát by měl mít zájem na tom, aby zemědělství produkovalo kvalitní potraviny - pro všechny. Rozdělovat potraviny na ekologické ( kvalitní) a neekologické ( nekvalitní) považuji za škodlivé a zavádějící. Stav lze řešit změnou dotací a změnami v obchodování se zem.produkty.

Ono je to ve skutečnosti jedno. Pít se bude i nadále, nedělejme si iluze. Známé prohybice selhaly a náš boj proti alkoholismu a narkomanii není také zvlášť úspěšný.Nevidím důvod, proč bychom neměli tolerovat alk. za stejných podmínek jako v Německu. Zbývá nám jen výchova k odpovědnosti občanů.

Kuloáry
29.06.20

Pane Verbický. Měli bychom si ujasnit co je to skutečné a omezené referendum a co je možné a co je nemožné referendem řešit. Aby ref. bylo přínosem pro demokracii musela by účast být 100% a pro hlasovat 75% . Hlasování poloviny a 51% pro je cesta do pekel. Nic neřeší, jen komplikuje.

Kuloáry
26.06.20

Diskutovat s lidmi, kteří nepochopili principy demokracie, nebo je nechtějí pochopit je těžké. Tito lidé používají jako hlavní metodu pol. boje pomluvu. Té je těžké se ubránit a to ikdyž rozhodne soud, nebo jeho rozhodnutí trvá10 let.Proto byl zřejmě problém přenesen opozicí na EU ! O nás bez nás?

Kuloáry
23.06.20

Žádná šaškárna pane Kašpare, ale vážná věc.Uvědomte si,že Agrofert je český kapitál a firma , která zaměstnává 35000 lidí a která platí státu velké daně. Důchodci si zřejmě uvědomují, že by ty peníze mohly chybět na zvyšování důchodů. Zřejmě také proto ***** ANO a údajný střet premiera tolerují.

Kuloáry
18.06.20

Názor , že zbrojit musíme proto, že to někdo někomu slíbil a ne že to
potřebujeme je zcela mimo realitu.Je zřejmé,že diskutující nechápe a nedoceňuje vliv mocenské politiky USA,EU a NATO. Proč se bude se stěhuje US arm do Polska? Je Polsko skutečně ohroženo Ruskem?

Kuloáry
13.06.20

Máte pravdu pane Verbický,bylo by to pěkné a já bych to pochválil. Buďme však realisté. Proto by bylo třeba říci, který stát v Evropě takovou věc již uskutečnil a s jakým výsledkem. Skutečnost je taková, že zbrojit jsme museli v minulosti a zbrojit musíme i nyní.Někomu to určitě prospívá. Komu?

Kuloáry
12.06.20

Investice do zbrojení považuji v případě, že jsou zbraně vyrobené alespoň z 50% v našich závodech, za pro stát výhodné. Zajišťují výrobu, práci pro naše dělníky a daně pro stát. Proč jsou USA největším výrobcem a prodejcem zbraní na světě ? Proto aby prodělávaly?

Zrušení klecového chovu nosnic požadují lidé, kteří nikdy v zemědělství a se zvířaty nepracovali. Tito lidé považují jakýkoliv chov hospodářských zvířat za jejich trápení. Pravda je však taková,že vše záleži na přístupu a poctivosti chovatele.

Souhlasím, že stavy skotu jsou základem pro udržení úrodnosti půdy.Půda by měla být vyhnojena chlévskou mrvou nejméně jednou za čtyři roky. Současně je nutné *****ovat vice jetelů a jetelotrav. Problém vidím ve zvýšení nákladů a snížení produktivity práce. Navrhuji řešit dotacemi !!!

Souhlasím, že stavy skotu jsou základem pro udržení úrodnosti půdy.Půda by měla být vyhnojena chlévskou mrvou nejméně jednou za čtyři roky. Současně je nutné *****ovat vice jetelů a jetelotrav. Problém vidím ve zvýšení nákladů a snížení produktivity práce. Navrhuji řešit dotacemi !!!

Kuloáry
29.05.20

Vážený pane Koplíku ! Myslím,že jste mě nepochopil proto, že je délka našeho příspěvku silně omezená. Proto jsem se musel vyjádřit stručně. Pokud jde o názor tak se jistě shodneme,že nemusíme mít názory stejné. Za agitaci považuji přesvědčování všech o správosti svého názoru.

Kuloáry
28.05.20

Souhlasím s panem Frankem. Jen dodávám, že někteří diskutující si pletou vyslovení svého názoru na určitý problém (který nás zajímá) s agitací, která nás nezajímá. Máme pořád ještě svůj rozum a tak si umíme udělat názor svůj. Děkuji za pochopení.

Je známo,že po válce je každý generálem. Myslím, že jich budeme mít mnoho. Je zajímavé, že oborníkům většina lidí věří. To nelze říci o některých politicích, podnikatelích a jiných, kteří chtějí vydělávat .

Jestliže skutečně chceme řešit potravinovou soběstatečnost (já o tom ale silně pochybuji), tak si musíme konečně stanovit potravinovou potřebu státu. Ta by měla být základem. Proces by musel být regulován dotacemi na výrobu, ne na plochu !

Kuloáry
28.04.20

Povinou vojenskou službu v současnosti nepotřebujeme a ani ji nedokážem zorganisovat - většinu kasáren a voj .zarízení jsme zrušili. Máme však brannou povinost.Nemusíme mít obavu. V případě ohrožení mohou být povováni všichni muži schopní řadové služby. Za tři měsice budou profesionály vycvičeni

Maturita je pro každého studenta jistě zážitek na který vspomíná celý život.Maturity jsou však v současné době příliš náročné, hlavně pro žáky tech.obo rú a učebních oborů. Nedostatky vidím v mnohém, hlavně v kvalitě přípravy studentů na maturitu. Státní maturitu považuji za zbytečnou.

Je samozřejmé, že se musíme spoléhat sami na sebe. Mezinárodní spolupráce je však rovněž důležitá, stejně tak i vzájemná pomoc. Bes mezinárodní spolupráce nelze celosvětovou pandemii uspěšně zdolat. Jsem si jistý, že si naše vláda tuto nutnost uvědomuje.

V boji s epidemijí musí zásadně rozhodovat vláda na základě doporučení odborníků. Vláda příliš ustupuje politickým tlakům opozice. Bude zajímavé jak se opozice bude chovat až budeme muset součané náklady společně uhradit. Kdo bude hradit nejvíce ? Zaměstnanci, živnostníci,nebo bohatí podnikatelé ?

Prodloužení nouzového stavu do 25.5. je nanejvýš nutné !!! Dokud nebude účinná vakcina je rychlé uvolňování nebespečné pro nás pro všechny. Je nutné chovat se dle doporučení odborníků a nekonstruktivní opozici ignorovat !

Kybernetickou obranu státu musí zajišťovat zásadně armáda. Součinnost s Vojenským zpravodajstvím je však nutností. Armáda musí být schopna těmto hrozbám zabránit. Proto musí mít schopné odborníky a kvalitní materiání vybavení.

Epidemie spůsobí škody nám všem a všichni společně budeme muset všechny státní dluhy zaplatit. Zdůrazňuji že všichni a ne jen někteří, jako vpřípadě pronájmů. Nájemce, který utrpěl škodu musí nájemné v každám případě zaplatit, pronajimatel však peníze v každém případě dostane.

Souhlasím, ale nejsem si jistý tím kdo bude mít v novém ministerstvu hlavní slovo.Budou to zemědělci , nebo ekologičtí aktivisté kteří v současné době MŽP ovládají ? Mám obavu, že sloučení ministerstev nebude vůbec jednoduché a bezkonfliktní.

Jsem pro ponechání matematiky a součastně i pro zrušení strátní maturity, kterou považuji za výmysl vzdělaných hlupáků.Nadaní studenti studují po maturitě technícké obory, jiní humanitní.Takovým stačí ovládat ,, kupecké počty''.

Návrh by mohl být realizován jen za předpokladu že proškolení držitelé ZP by byli pověřeni policijí a po dobu zákroku zřetelně označeni - odznakem pomocník policije. Policije by tak získala posilu a řadu důležitých poznatků.

Myslím, že co je bobré pro Německo a Rakousko, mělo by být dobré i pro Česko. Řešit všechny podobné problémy zákazy a pokutami mě připadá jako omezování osobní
svobody. Větší důraz je třeba klást na osobní a občankou odpovědnost.

Účiný spůsob boje proti kůrovci znali naši lesníci už od pradá vna. Oni totiž les *****ovali.Současné názory ,,ekologů", že les si poradí sám jsou v našich podmínkách zavádějící a jsou zřejmě jednou z hlavních příčin současného stavu. Myslím, že bez reorganizace lesnictví stav nevyřešíme.

Nesouhlasím s jakýmkoliv zveřejňováním smluv státních společností. S určitostí by toto zneužily konkurenční firmy.

Nesouhlasím s jakýmkoliv zveřejňováním smluv státních společností. S určitostí by toto zneužily konkurenční firmy.

Stavy kormoránů,ale i ostaních živočichů škodích rybářům,lesníkům, zemědělcům a ostaním chovatelům by měly být regulovány tak, aby škody které dělají byly ekonomicky přijatelné. Potom by se mohlo uvažovat o částečné náhradě těchto škod. Nepodléhat nátlaku nevládních organizací !

Nejsem si jistý, že samotné zvýšení tresrů za týtání zvířat je tou správnou cestou jak týrání zvířat zabránit. Tomu lze zabránit jen součiností státních orgánů, hlavně SVS a spolků chovatelů zvířa , nikoli na základě nátlakových aktivit nevládních oranizací.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..