Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Vydání ústavního zákona o ochraně vody.

90 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona


90 %

Váš názor nás zajímá

Bude posílena ochrana vody prostřednictvím nového návrhu ústavního zákona o ochraně vody?

Návrh ústavního zákona si klade za cíl posílení ochrany vody jako základní podmínky života. Vychází přitom ze zkušenosti několika posledních let provázených nedostatkem vodních zdrojů v některých regionech a dílčích povodích České republiky. Nešetrnými změnami v krajině, při nichž byly odstraněny důležité krajinné prvky, napřímeny vodní toky a pozemky sceleny do rozsáhlých půdních bloků, se narušil přirozený vodní režim krajiny. Podle dosavadních dostupných projekcí klimatických modelů lze navíc do budoucna s velkou pravděpodobností očekávat další růst teplot a zhoršování dostupnosti vodních zdrojů jak pro národní hospodářství, tak pro zajištění pitné vody pro obyvatelstvo. Během vyhodnocení období sucha z roku 2015 se podle předkladatelů ukázalo, že vážným nedostatkem je chybějící ucelená legislativa řešící problematiku sucha a nedostatku vody v zákoně o vodách. Předkladatelé se tyto právní nedostatky snaží vyřešit ústavním zákonem, který, kromě jiného, stanoví ochranu vod jako prioritní veřejný zájem.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (36) Hlasuji pro NE (4) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Nejlépe by bylo a je to bezpodmínečně nutné vrátit vodu ČR, ne nechat zisky odtékat mimo ČR. Kdo tento prodej odsouhlasil měl by bát brán co nejdříve k odpovědnosti. Vždyť se prodalo vše do cizích rukou, nám Čechům nezůstalo VŮBEC nic. Proto jsem nezvonil a zvonit již nebudu.

Ne, nevěřím, že současná legislativa nestačí. Jde zase o to čertovo kopyto byrokracie. Budeme na to vůbec mít? Kolik to všechno bude stát? Kolik nových úřadů a jejich osazenstva... jsem staromódní, já vím...

Na vodní zdroje se musí hledět jako na strategickou surovinu!

Mluvit o "komunistickém znárodnění " je s odpuštěním blábol, který by neměl mít zde místo. Naopak vodní zdroje v rukou státu musí být součastí bezpečnostní politiky našeho státu .

Veškeré zdroje včetně vody by měly být v majetku státu a ten by měl rozhodovat o tom jak se s nimi bude hospodařit.

NE nechci další KOMUNISTICKÉ znárodnění v režii státu.

Jaký pak návrh nového ústavního zákona o ochraně vody. Voda by se měla v prvé řadě vrátit do českých rukou a ne jí platit francouzům a starat se o vše ostatní. Kdo tento problém bude řešit ???

Souhlasím s příspěvkem pana Procházky.

souhlasím s názory, že je to deklaratorní, ale i tak dobře

Nač nový zákon, máme jich o vodě dost. Co je to za ******, my budeme chránit vodu, a Francouzi budou brát zisky, kde to žijeme ??? Který ***** vůbec do****l prodat vodu do zahraničí, a nám nechat potrubí. To je nobelovu cenu, ale v opačném případě. I takové jsme měli politiky.

Zákon sám je dostatečně propracovaný, ale dle mého názoru silně pokulhává realizace většiny opatření v praxi. Stále si neuvědomujeme (na všech stupních řízení, ale i my občané), že voda už dávno měla být chráněna jako "strategicky" významná surovina. Ochrana vodních zdrojů je často laxní...

Přátelé, neblázněte ještě s ústavním zákonem o vodě. Naše stávající zákony o životním prostředí jsou dostatečné. Problém je stále, jak už to tak bývá v té naší maličké ČR s vymáháním práva a udělováním trestů. Tady ať ukáží naše soudy, co umí.

Je to deklaratorní akt. Tímto zákonem nic neukládáme. Zákon nemá žádná vymáhací pravidla a sankce (za co také by byly?). Ve světě jsem se setkal s jednoduchým řešení. Každý podnik, firma, společnost, která bere vodu z veřejného řečiště musí vodu odebírat cca 150 m po výpustí své čističky.

Na výstupu z každého podniku, firmy či živnosti by měla být povinně osazena kontrolní šachta pro kontrolu / monitorování vypouštěné odpadní vody bez ohledu zda voda jde do krajiny nebo na ČOV..

Voda je důležitá pro život a její ochrana zrovna tak, ale v parlamentu leží mnoho jiných potřebnějších změn, které by bylo třeba vytáhnout na světlo a vyřešit

Voda je a bude strategická surovina. Všechny náklady na (smysluplná) opatření, která ji umožní uchovat v krajině, se všem vyplatí.

Souhlasím se všemi předchozími příspěvky.

Jen poznámka, že sám zákon nic neřeší!

Jde o formální deklaraci. Ale i to je dobře.

Jsem pro, ale zároveň na rozpacích. Pokud bude sucho, tak žádná Ústava stejně nepomůže. Jako alibismus ale skvělé.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..