Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Vydání ústavního zákona o ochraně vody.

90 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona


90 %

Váš názor nás zajímá

Bude posílena ochrana vody prostřednictvím nového návrhu ústavního zákona o ochraně vody?

Návrh ústavního zákona si klade za cíl posílení ochrany vody jako základní podmínky života. Vychází přitom ze zkušenosti několika posledních let provázených nedostatkem vodních zdrojů v některých regionech a dílčích povodích České republiky. Nešetrnými změnami v krajině, při nichž byly odstraněny důležité krajinné prvky, napřímeny vodní toky a pozemky sceleny do rozsáhlých půdních bloků, se narušil přirozený vodní režim krajiny. Podle dosavadních dostupných projekcí klimatických modelů lze navíc do budoucna s velkou pravděpodobností očekávat další růst teplot a zhoršování dostupnosti vodních zdrojů jak pro národní hospodářství, tak pro zajištění pitné vody pro obyvatelstvo. Během vyhodnocení období sucha z roku 2015 se podle předkladatelů ukázalo, že vážným nedostatkem je chybějící ucelená legislativa řešící problematiku sucha a nedostatku vody v zákoně o vodách. Předkladatelé se tyto právní nedostatky snaží vyřešit ústavním zákonem, který, kromě jiného, stanoví ochranu vod jako prioritní veřejný zájem.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (36) Hlasuji pro NE (4) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Nejlépe by bylo a je to bezpodmínečně nutné vrátit vodu ČR, ne nechat zisky odtékat mimo ČR. Kdo tento prodej odsouhlasil měl by bát brán co nejdříve k odpovědnosti. Vždyť se prodalo vše do cizích rukou, nám Čechům nezůstalo VŮBEC nic. Proto jsem nezvonil a zvonit již nebudu.

Ne, nevěřím, že současná legislativa nestačí. Jde zase o to čertovo kopyto byrokracie. Budeme na to vůbec mít? Kolik to všechno bude stát? Kolik nových úřadů a jejich osazenstva... jsem staromódní, já vím...

Na vodní zdroje se musí hledět jako na strategickou surovinu!

Mluvit o "komunistickém znárodnění " je s odpuštěním blábol, který by neměl mít zde místo. Naopak vodní zdroje v rukou státu musí být součastí bezpečnostní politiky našeho státu .

Veškeré zdroje včetně vody by měly být v majetku státu a ten by měl rozhodovat o tom jak se s nimi bude hospodařit.

NE nechci další KOMUNISTICKÉ znárodnění v režii státu.

Jaký pak návrh nového ústavního zákona o ochraně vody. Voda by se měla v prvé řadě vrátit do českých rukou a ne jí platit francouzům a starat se o vše ostatní. Kdo tento problém bude řešit ???

Souhlasím s příspěvkem pana Procházky.

souhlasím s názory, že je to deklaratorní, ale i tak dobře

Nač nový zákon, máme jich o vodě dost. Co je to za ******, my budeme chránit vodu, a Francouzi budou brát zisky, kde to žijeme ??? Který ***** vůbec do****l prodat vodu do zahraničí, a nám nechat potrubí. To je nobelovu cenu, ale v opačném případě. I takové jsme měli politiky.

Zákon sám je dostatečně propracovaný, ale dle mého názoru silně pokulhává realizace většiny opatření v praxi. Stále si neuvědomujeme (na všech stupních řízení, ale i my občané), že voda už dávno měla být chráněna jako "strategicky" významná surovina. Ochrana vodních zdrojů je často laxní...

Přátelé, neblázněte ještě s ústavním zákonem o vodě. Naše stávající zákony o životním prostředí jsou dostatečné. Problém je stále, jak už to tak bývá v té naší maličké ČR s vymáháním práva a udělováním trestů. Tady ať ukáží naše soudy, co umí.

Je to deklaratorní akt. Tímto zákonem nic neukládáme. Zákon nemá žádná vymáhací pravidla a sankce (za co také by byly?). Ve světě jsem se setkal s jednoduchým řešení. Každý podnik, firma, společnost, která bere vodu z veřejného řečiště musí vodu odebírat cca 150 m po výpustí své čističky.

Na výstupu z každého podniku, firmy či živnosti by měla být povinně osazena kontrolní šachta pro kontrolu / monitorování vypouštěné odpadní vody bez ohledu zda voda jde do krajiny nebo na ČOV..

Voda je důležitá pro život a její ochrana zrovna tak, ale v parlamentu leží mnoho jiných potřebnějších změn, které by bylo třeba vytáhnout na světlo a vyřešit

Voda je a bude strategická surovina. Všechny náklady na (smysluplná) opatření, která ji umožní uchovat v krajině, se všem vyplatí.

Souhlasím se všemi předchozími příspěvky.

Jen poznámka, že sám zákon nic neřeší!

Jde o formální deklaraci. Ale i to je dobře.

Jsem pro, ale zároveň na rozpacích. Pokud bude sucho, tak žádná Ústava stejně nepomůže. Jako alibismus ale skvělé.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..