Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Zákon na ochranu oznamovatelů korupce

Další témata:

Do druhého čtení prošel vládní návrh o ochraně oznamovatelů. Předloha mimo jiné stanovuje podmínky pro podávání oznámení a podmínky poskytování ochrany osobám, jež oznámení podaly. Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o protiprávním jednání, které "nese znaky trestného činu nebo přestupku". V souvislosti s projednáváním tohoto zásadního protikorupčního opatření v Česku se v březnu kladně vyjádřila Transparency International (Česká republika byla hodnocena ze zemí Evropské unie nejlépe). Jaký máte názor v obecné rovině na zákon na ochranu oznamovatelů korupce nebo nekalého jednání?

Ze spisů se vynáší informace do sdělovacích prostředků Jméno oznamovatele by bylo známo dříve, než zaschne inkoust na oznámení.

Určitě ano už jen proto, že, dle zdejší praxe, se orgány činné v trestním řízení často nejprve zabývají oznamovatelem a až pak oznámeným. A to ještě záleží na tom do které kasty oznámený patří. Mnozí bohužel tuto praxi znají, těmto orgánům nevěří a raději se jim vyhýbají.

Proč je v Singapůru taková čistota a pořádek? Protože se navzájem lidé pozorují a upozorňují strážce pořádku na VŠECHNO co se děje špatně. Neměli bychom oznamovatele nepořádků považovat za udavače, bonzáky, ale ochránce pořádku. Funguje to tak v Holandsku, Novém Zélandu, USA a dalších zemích.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..