Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Státní maturity

Další témata:

Jaký je váš názor na odklad státních maturit? Jaké varianty postupu byste navrhovali?

K čemu spěje naše školstvi se začínáme dovídat od expertu z ciziny. to jen ti naši tvrdí, co je zbytečné a co odbourat. Uvidíme kam ti ignoranti vzdělanosti naší mládež dovedou

Zdeněk Škromach 01.07.20 - máte pravdu, protože ve všem se stále někomu "uhýbá"!

A nechápu proč stále mluví o změnách v podmínkách maturity a pak zruší matematiku.

Maturita dnes už není co bývala. I odborníci říkají, že úroveň bývalá maturity, kterou pamatujeme, je dnes bakalář.

Maturity není potřeba odkládat - času a prostoru na přípravu bylo poměrně dost. Tedy u těch, co se učit chtěli, a co byli svědomití. Odklad řešit případně individuálně, v nutných případech. Dalo by se přihlédnout ke stíženým podmínkám, ale to už si odporuji. Poctiví studenti mít problémy nebudou.

Státní maturita zaručuje určitou minimální úroveň škol. Maturita z matematiky zaručuje určitou intelektuální úroveň maturantů. Nechceme, aby maturita ztratila svoji prestiž. Nikomu by to neprospělo, nakonec ani maturantům. Jakékoli odklady, výjimky nejsou v této věci na místě. Není to poctivé.

Souhlasím s panem Belatkou.

Tak jsme se v týdnu dověděli, že v příštím roce nebude povinná maturita z matiky. Vypadá to, že začíname postupně likvidovat naše zvyky. Jako další to bude snad čeština, a dál, co se podaří protlačit naší likvidační LOBY aEU , co by plnohodnotného partnera a nikým ne****ného uskupení

Proč odklad maturit? Takové debaty vůbec nepřipouštět! Kdo se řádně učil celé období, toho nějaký výpadek 3 měsíců nevyvede z míry, navíc když měl doma víc času než kdyby chodil do školy. Tak toho má využít, místo aby hledal jak lacino přijít k maturitnímu vysvědčení.

O maturitě říct, že je k ničemu, je projev znevážení určitého prožitého období a pro možné současné podvody je názor poplatný dnešní době, i když stále platí zásady o slušností a poctivosti. Názor na odklad nepodpořím,jelikož teď měli na vše času dost.

Maturita je ukončení studia.
Nedoporučuji odklad a organizačně se to dá zvladnout.

Maturita na závěr studia je k ničemu. Je to jen buzerace a stresování studentů. Vydal bych na závěr studia vysvědčení, kde by byly známky vypočtené průměrem z ročníkových výsledků. Špatné studenty bych vyřazoval během studia.

Jak už tady někteří psali, pokud se žáci učili, ted k tomu měli času dost, tak by mohli zavřít celou školu, rozdělit je po třídách, a maturity dodělat. Když se to bude odkládat, budou se na to nabalovat další problémy, a proč?

Souhlasí s panem M.Pospíšilem.

Maturita je logickým vyústěním ukončení studia střední školy. V dnešní době, kdy se liší osnovy a náročnost studia jednotlivých škol a to ve stejném oboru, by maturity měly být měřítkem jejich úrovně. Snižování náročnosti studia přinese ztrátu pozice mezi ekonomicky vyspělými státy.

Josef Musil
28.04.20

Maturita je pro každého studenta jistě zážitek na který vspomíná celý život.Maturity jsou však v současné době příliš náročné, hlavně pro žáky tech.obo rú a učebních oborů. Nedostatky vidím v mnohém, hlavně v kvalitě přípravy studentů na maturitu. Státní maturitu považuji za zbytečnou.

Žádna náhražka maturitu nemůže nahradit. Kdo ji prožil,ten si ji pamatuje do smrti. Ti, co tvrdí opak, si lžou sami sobě

Pokud já si pamatuji, tak za mých časů na maturity vyhlásilo min. školství letní termín ( hlavní ) a podzimní termín ( opravný ). Takže ať odmaturují v podzimním termínu a opravné maturity budou po Novém roce. Přes prázdniny ať studenti studují a dohání učivo.

Odklad není na místě, maturanti si stejně celý život ponesou chuť zvláštního konce studia

Maturita je něco na co se vzpomíná celý život, proto se přikláním k tomu aby se mat.zk. konala , ne aby se bral průměr z vysvědčení- posledních 3 let.

V první řadě je bezpečnost, kterou vláda striktně dodržuje. Ať jsou maturity před nebo po hlavních prázdninách je zcela jedno. Našim středoškolákům ale závidím, že mají tak dlouhý "svatý týden". Tak pokud ty měsíce využijí k zopakování studia, odmaturuje každý.

Myslím, že studenti, kteří poctivě "studují" po celou dobu, maturitu rozhodně zvládnou. Nápad uzavřít na jeden den celou školu (viz pan Kudrnáč), je dobrý.

Jsem zásadně pro to, aby se uskutečnily maturity na středních školách a učňovských střediscích. Záci by měli mít možnost řádně ukončit školu. Jestli se během celého učebního cyklu učili alespoň přiměřeně, neměl by být pro ně problém zkoušku vykonat. Uzavřete na jeden den celou školu, rozptylte žáky.

Půjde-li čínská krize nynějším tempem, čímž bude splněn příslib ministra Plagy o termínu maturit, je tato kuloární debata pak už bezpředmětná.

Ta varianta se třemi výsledky dle vysvědčení by v nouzi mohla stačit!

Souhlasím s přijatým zákonem, že pokud nebude k 1.6. školní docházka na SŠ obnovena, bude matur. vysvědč. vystaveno na zákl. výsledků posled. 3 vysvědčení. Pokud žák v pololetí posled. ročníku neprospěl, škola mu umožní vykonat komis. přezkoušení. Je to docela racionální a spravedlivé řešení!

Souhlasím s výpočtem podle posledních tří vysvědčení. Tento způsob bych nechal na věčné časy, špatný student má být neutralizován již během studia, ne až při maturitě.
Za přežitek považuji i předmětovou část státních závěrečných zkoušek na VŠ.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..