Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Vydání zákona o úpravách poskytování ošetřovného

86 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona


86 %

Váš názor nás zajímá

Je dostačující navýšit ošetřovné za kalendářní den na 80% denního vyměřovacího základu?

Cílem návrhu je upravit podmínky poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Navrhují se zejména tato opatření: • prodloužit pro účely nároku na ošetřovné věk dětí z 10 let na 13 let, • prodloužit podpůrčí dobu pro poskytování dávky z 9 kalendářních dnů, resp. 16 kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření, • poskytovat ošetřovné i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, • nárok na ošetřovné bude i na dítě, které má nařízenou karanténu, • umožnit rodiči dítěte o ně pečovat až do věku 13 let, i když nemá s dítětem společnou domácnost, • navýšit ošetřovné za kalendářní den na 80 % denního vyměřovacího základu.

Zároveň se jednoznačně se stanoví období, za kt. se ošetřovné neposkytuje, např. po skončení zaměstnání, v době školních prázdnin, ředitelského volna nebo při omezení výuky v jednotlivých dnech. Navrhované úpravy jsou přitom vázány na školní rok 2020/2021, tj. končí dnem 30. června 2021.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (37) Hlasuji pro NE (6) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Jestli mermomocí někde zatnout sekeru tak na ošetřovném. Rodiče si to zaslouží, za resort školství, financí, zdravotnictví, vnitra a možná i obrany :-)

Až moc dostačující. Už vím, že jsou osoby, kterým se ani moc nechce do práce. Nejraději by stále někoho "ošetřovali".

Ne, lidé si na to začínají již zvykat a nehrnou se do práce.

Nechápu znění návrhu: umožnit péči o dítě do 13 let i když s ním nemá společnou domácnost?

Neustálé zvyšování ošetřovného a nově se navrhují i jakési bonusy při Covid karanténě by mohlo vést i tomu, obrazně řečeno, "kdy si děti prodávali vši za 10.- kč, aby nemuseli do školy". Kdo pak bude mít motivaci a chuť pracovat. Nízkopříjmovým nechť to řeší soc. dávky

Hlasuji pro NE, z důvodu návrhu zvýšení rozsahu pro detí do 13 let. S klíčem na krku jsem běhal již od 7 let. Jiná možnost nebyla, oba rodiče pracovali a zvládl jsem to bez úhony. A mobil má dnes skoro každé dítě.

NE jedině 100%

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Je to až moc. Tzv. podnikatelé si na to začínají zvykat a přestanou pracovat. 50% absolutně stačí, je to ri***o podnikání. Např. hospodští křičí, ale dříve stálo menu 80-85 kč, po ukončení prvního covidu ceny zvedly na 120 -14 kč., chudáci.

Ošetřovné je velkým přežitkem, daleko vhodnější vložit již do pracovních smluv a zajistit platbu zaměstnavatelem. Pro opravdu samoživitele, samozřejmě stát, ale motivační vyp=lácení

Řadu návrhů by bylo vhodné ještě zvážit, protože umožňují určité zneužívání. Ale nelze v tomto omezeném prostoru rozvést širší diskusi.

Dole jsem ještě zahlédl argument samoživitelka! To samoživitelství by se mělo vymýtit. Už před 30 lety jsem na pracovišti zaznamenal účelové rozvedení jednoho kolegy. A to se ještě nám ostatním vysmíval!

Jsem rovněž proti navyšování. Když vidím, co bere má ještě pracující žena za nemocenské dávky, tak se vůbec nedivím, kolika lidem se nechce dělat. Jsem si jistý, že výše ostatních dávek není jiná, nepátrám raději po tom, co berou tzv. nepřizpůsobiví! Bůh nás chraň před Maláčovou!

Prosím vás, už nic nenavyšujte. Když bude ošetřovné 80 % , tak všichni budou doma na ošetřovném. A kdo bude pracovat ve fabrikách, na polích, ve službách, ve zdravotnictví, v dopravě , ve státní správě , atd. ?

Je navrhováno v jednom zákoně příliš komplexní řešení různých situací, které podle mě V PRAXI způsobí řadu konfliktů. Ozvou se jiné skupiny osob, které se budou domáhat také.

Hlasuji pro ANO, ale pouze pro samoživitele a pro děti do věku 11 let = do páté třídy. Starší děti se o sebe postarají už sami .

Pan Škromach pobavil Stát zavře školy. A maminka s prvňáčkem dostane zákaz vycházení.

Se zvýšením souhlasím pouze u samoživitelek, které to nemají v životě jednoduché,ale je jasné, že se budou chtít přiživit i ty ostatní

Mám taky obavu, že si lidé zvyknou nepracovat. Vycházím i z osobní zkušenosti. Kdy i za 60% lidé byli raději doma než chodili do práce. A když se měli vrátit, tak se ptali zda to bude za přesčas. :-)

Dal jsem ano, ale ne vždy si myslím, že je nutné hnát všemožné dávky do úrovně mezd! Je to demotivující a vede to k zneužívání!

Jako sazbu pro mimořádné situace. Ale podmínit povinnostmi. Například omezením možnosti vycházení, povinná účast na vzdělávání dětí. A limitovat 9 možná 10 lety dítěte. Větší děti už rodiče ani moc nepotřebují.

Jsem pro zvýšení na 80 %. Pokud je to např. pro samoživitelku jediný příjem, stejně to má těžké.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..