Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Je nová povinnost elektronické formy hlášení

87 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


87 %

Váš názor nás zajímá

Je nová povinnost elektronické formy hlášení, kterou odesílá ošetřující lékař na adresu OSSZ, týkající vzniku, skončení nebo změny dočasné pracovní neschopnosti osoby, vhodnou formou řešení rychlé informovanosti mezi zaměstnavatelem, OSSZ a lékařem?

Návrh se týká problematiky provádění nemocenského pojištění, navrhuje se:

  • zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení dočasné pracovní neschopnosti podávaného OSSZ,
  • týká se to pouze „civilní sféry“, tj. u hlášení podávaných ošetřujícími lékaři příslušné OSSZ, přičemž toto opatření reaguje na požadavky zaměstnavatelů související s připravovaným zrušením karenční doby,
  • rozšíření okruhu údajů, kt. mohou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců.

Návrh obsahuje i doplňující opatření:

  • umožnit orgánům nemocenského pojištění provést opravu písařských chyb v tiskopisech o dočasné pracovní neschopnosti namísto ošetřujícího lékaře,
  • zrušení časového omezení období, na které může ošetřující lékař povolit tzv. individuální vycházky,
  • reakce se na potřeby pojištěnců dočasně práce neschopných se závažnými zdravotními stavy (mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby, celkový závažný zdravotní stav), aby nemuseli opakovaně žádat o tzv. volný režim vycházek během trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (55) Hlasuji pro NE (8) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Je to správný krok. Proč papírování, když už každý lékař má PC.

Souhlasím - je to krok vpřed! Už to mohlo být realizováno dávno! Na PC již umí i žáci na ZŠ.

ad Viliam Paulíny) Četla jsem celý návrh. Zaměstnavatel e-neschopenku NEobdrží. Musí podat dotaz na ČSSZ, která má 8 dní na to, aby mu neschopnost jeho zaměstnance "odtajnila". Navíc nechápu, proč to má SSZ vůbec obdržet, když bude zaměstnanec marodit třeba jen 1 až 14 dní.

ad Viliam Paulíny) Četla jsem celý návrh. Zaměstnavatel e-neschopenku NEobdrží. Musí podat dotaz na ČSSZ, která má 8 dní na to, aby mu neschopnost jeho zaměstnance "odtajnila". Navíc nechápu, proč to má SSZ vůbec obdržet, když bude zaměstnanec marodit třeba jen 1 až 14 dní.

Ne. Nevidím sebemenší důvod, dokud nebude celé zdravotnictví propojené a lékaři jedním kliknutím nezjistí zdravotní zátěž a medikaci každého pacienta. Zase se budou osobní údaje zbytečně někde používat a zase bez přínosu pro pacienta

Myslím, že se někteří kolegové mílí, pokud se domnívají, že el. neschopenku dostane jenom pojišťovna.
Pochopitelně, že jí dostanou všichni t.j. i zaměstnavatel.

Jsem pro, zbytečné papírování .

Naprosto správné opatření. V době kdy máme každý mobil a v něm spoustu aplikací, kdy občané mají občanský průkaz s čipem, je veškeré "papírování" přežitkem. Provedení musí být jednoduché. Informaci musí dostat ihned jak občan, tak i zaměstnavatel, OSSZ a lékař. Informační systém musí být propojený.

Je to nevhodná forma pro zaměstnavatele, jelikož ten hlášení o nemoci svého zaměstnance nedostane, ale bude se muset sám pídit u OSSZ. A jelikož prvních 14 dní musí zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy on, tak vůbec nechápu, proč tu el. neschopenku má dostat právě OSSZ.

Návrh:
1) Ano
2) Vhodné řešení pro všechny strany
3) Současná úprava je dostačující
Doplňující opatření:
1) Ne bez vědomí lékaře
2) Vycházky- kompetence ošetřujícího lékaře s možnou kontrolou revizního lékaře při podezření ze
zneužití
3) Pro předem stanovený úzký okruh diagnoz.

Souhlas bude to stížení zneužívat pracovní neschopnosti

Hlasovala jsem ano, ale mám výhradu k tomu, aby OSSZ opravovala lékaři chyby bez jeho vědomí.

Je to v pořádku zrychlovat všechny úkony je nezbytné.

Já už dávno v lék. programu e-nesch mám nainstalovánu. Klik klik a je odeslána, bez složitého vypisování nacionále, protože to program vše zařídí tak, jak u e-receptu. Jako dětský lékař bych uvítal takovou možnosti i u "paragrafů". Nevím proč je kolem toho vždycky tolik křiku, řečí, ba i pláče :-)

Navrhuje se:
1 - ano, vhodné
2 - vhodné pro všechny strany, jednou to bude norma
3 - není nutné.
Doplňující opatření:
1 - diskutabilní, může dojít k nežádoucím zásahům!
2 - lékař by měl nejlépe znát jak řešit vycházky!
3 - nesrozumitelné. Spíše platí předchozí bod!

Proč by ta informovanost měla být rychlá? Ta informace mezi lékařem a zaměstnavatelem proběhne tak jako tak a nakonec stejně u OSSZ skončí, tak o co jde? Nezaměstnávejte lékaře další zbytečnou administrativou, lékař má především odpovědně léčit, ne posílat maily!

Opravovat chyby v el. tisk.. jen se souhlasem praktického lékaře..
Stanek

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..