Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Národní sportovní agentura


Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 7. 2018.


Váš názor nás zajímá

Je správné, aby nově vznikla "národní sportovní agentura", která bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit obyvatelstva?

  • Předložený návrh naplňuje programové cíle vlády, zřídit novou centrální autoritu v oblasti sportu -- Národní sportovní agenturu, kt. bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit obyvatelstva, a připravit nový zákon o podpoře sportu, kt. bude reflektovat současný společenský význam sportu včetně institucionálního, legislativního a finančního zabezpečení podpory a rozvoje sportu.

Diskuze a hlasování u tohoto návrhu již není aktivní.


Komentáře ostatních hlasujících

Místo na sport se peníze vloží do agentury, o jejímž přínosu silně pochybuji.

Další zbytečnost! Další zbytečný zákon!

Raději dejte více peněz pro sportování dětí a mládeže. Profi sport si už poradí.

Pokud tedy nejakou politiku v této oblasti máme. Každopádně by odpadlo zatěžování např. ministerstva školství těmito úkoly a větší odolnost proti různým nařčením ze zneužití.

Ano, za podmínky že nevzniknou nová pracovní místa, že ve stejném počtu se sníží počet pracovních míst na MŠMT. Do agentury doporučuji zapojení bývalých vrcholových sportovců, kteří problematice rozumí. Administrativu by mohli vykonávat dál na MŠMT, to by mělo být v pravomoci vlády.

Aby děti sportovali záleží na rodičích škole a vlivu okolí . Podobná organizace tady nikdy nebyla a nikdo ji ani nepotřeboval . Jako chlapec jsem hrál fotbal a hlavně nebylo potřeba spousty peněz ani nezanedbatelné angažovanosti rodičů . Prospěch z té agentury budou mít hlavně její zaměstnanci .

ANO,a odloučit sport od školství.

Jsem proti. Nechci podporovat bobtnání administrativy.

Tak jsem v komentáři z 26.2. bláhově věřil, že to s tím personálním šetřením myslí ministerstvo financí vážně. Dnes sněmovna odsouhlasila vznik nového ministerstva s 80 (zatím) zaměstnanci. Kolik bude stát provoz?

Ano,
dohližet jak jednotlivé svazy fungují, jak se starají o nejmladší děti. Jsou případy , kdy ze sport. klubů i zařízení sport. funkcionáři vylučují nadané děti bez źasadních důvodů. Pro děcko, které sportuje, je takové bezdůvodné vyloučení pro další vývoj a vztah ke sportu velice negativní.

Byl bych pro,ale určitě pod státní správou,ale mám pocit,že už něco podobného existuje pod ministerstvem školství a také mém pocit,žě to vede p.Hnilička

Byl bych pro,ale určitě pod státní správou,ale mám pocit,že už něco podobného existuje pod ministerstvem školství a také mém pocit,žě to vede p.Hnilička

Ne,máme přísl. ministerstvo.V příp. zrušení tohoto ministerstva, by ovšem taková agentura mohla vzniknout. Docela se mi líbí návrh, že úspěšní sportovci, vzešlí z určitého oddílu, by ho měli fin. podporovat, ale nepovinně. Anebo si ho koupit a zajistit tak rozvoj dalších nadějí českého sportu.

Tak to teď už určitě nehrozí. Nevím, kde by teď, v době desetiprocentního šetření státního aparátu, vzala vládnoucí garnitura stovky dalších rádoby zaměstnanců do takového nesmyslu.

Není třeba další úřady, agentury... , protože sport se řeší na MŠMT i na všech dalších ÚSC krajů a a obcí.

Ivan Toman
25.02.19

Určitě to správné není zřizovat takovouto agenturu,ale k pohybové aktivitě bych národ vyzval.

Je zbytečné vytvářet nové trafiky pro vysloužilé sportovce a pro studenty nikam neumístitelných humanitárních oborů, pro parazity z neziskovek a pod.

Není správné aby vznikaly další agentury,stačí lépe využívat kontrolní orgány.Kdyby kontrolní úřady pracovaly tak jak mají,na 100% bylo by nám všem lépe a nepotřebovaly bychom zbytečné zákony.

Nejsem pro, i ve sportu, podobně jako v jiných oblastech života, je příliš mnoho řídicích orgánů, které užírají prostředky, které jsou samozřejmě omezené. Je k dispozici analýza kolik institucí, ministerstev, a dalších orgánů zasahuje do řízení sportu a tělovýchovy?

Věřím, že sportovci sportují pro svou radost a potěšení. Podporovala bych jen individuálně sociálně slabé talenty , mnoho sportovců odchází do zahraničí a vydělávají desítky a stovky milionů a ti by měli ze svých zisků odvádět prostředky do oddílů, které je dovedly k úspěchúm.

Ne, vznik další instituce je zbytečný! Sport se řeší na MŠMT i na všech dalších ÚSC krajů i obcí.

Chraň nás ruka páně před dalším úřadem (to radši vyhodit pár miliard z vládních oken, třeba se dostanou k potřebjěším).

Zcela jistě ne a pan Hnilička ať se věnuje mladým brankářům na stadionu.

NE! Podle zkušenosti: založte úřad, výbor, agenturu a pod. a získáte doživotní záruku dobře placených funkcí a vzkvétající agendy s jistotou, že problém, který byl na začátku, se nikdy nevyřeší.

Je to instituce, která nic pozitivního nepřinese! Jenom zátěži státní rozpočet!

ANO skončili by různé machinace v neprospěch lidového sportu i sportu na profesionální úrovni.
Stanek

Myslmí,že již něco takového bylo ustanoveno na ministerstu školství pod vedení p.Hniličky byvalého reprezentačního hokejového brankáře

To je zbytečná instituce. Už i tak máme těch různých agentur přespříliš. Tyto aktivity lze přidělit příslušným ( třeba i několika) ministerstvům.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..