Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákona - Zákoník práce

63 %

Znění návrhu

Návrh poslanců novely zákony


63 %

Váš názor nás zajímá

Má být institut home office standartním nástrojem - formou práce i mimo nouzové období?

Praktické fungování institutu home office podle předkladatele v mnoha oblastech neodpovídá současnému znění zákoníku práce, proto se navrhuje komplexnější změna. Home office má být standardním nástrojem - formou práce, dostupnou svým využitím jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance - standardně, nikoliv pouze v nouzovém období. Obě strany mají mít možnost se na této formě práce dohodnout a obě strany mohou o home office požádat.

Upravuje se také oblast úhrady nákladů souvisejících s home office. Zaměstnavatel je povinen při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce a které s výkonem práce bezprostředně souvisejí; tyto náklady nesmí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody. Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou sjednat úhradu těchto nákladů paušální částkou.

Významnou oblastí je duševní hygiena: v rámci home office tak má být zaměstnancům umožněn nejen kontakt s ostatními členy týmu, kolegy; ale také právo na "vypnutí" - tj. čas, kdy má zaměstnanec volno dle standardního rozvržení pracovní doby, a ve kterém si práci může dobrovolně rozložit, nikoliv být úkolován zaměstnavatelem; zaměstnavatel tak nemůže vyžadovat výkon práce zaměstnance v době mezi 20h – 6h, o sobotách, nedělích a ve svátcích, nevyplývá-li z povahy práce nezbytnost práci v této době nařizovat.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (31) Hlasuji pro NE (18) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Ano, je to důležitá varianta, kterou zaměstnavatel může využít a pro zaměstnance je to možnost pracovat a přitom vyřešit rodinné či jiné osobní záležitosti.

Hlasuji ano, protože by měla být uzákoněna pravidla, ale mám obavy, že z toho bude zase paskvil.

Při rozboru se dá odvodit, že může nastat poměrně dost problémů. Zejména mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel bude vyžadovat HO, ale při odmítnutí zaměstnancem, nastanou vzájemné problémy! Je zřejmé, kdo ve sporech vyhraje! Co kdyby se zavedlo i tzv. bydlení ve firmě - opačný HO?

Hlasuji ANO ale tento institut by neměl být nikým zneužit

Krok správným směrem.

Řád a pravidla zakotvená v ZP. Záleží jen na tom, co jsou poslanci a senátoři schopni s tím zákonem udělat. Známe už dávno, kolik nepodarků stvořili!

Hlasoval jsem ANO, ale ve své konzervativní 13.komoře jsem pro NE. Jenže pokrok člověk nezastaví a je lepší, když "novodobé výmysly" mají nějaký řád.

Standardním se jistě nemyslí povinný. Nakonec v návrhu čtu, že to je možnost pro obě strany stejná. Navíc se mi líbí i otázka úhrad nákladů na HO ze strany zaměstnavatele zaměstnanci. Včetně otázky osobních potřeb. Čili pokud toho někdo nezačne zneužívat a překrucovat výklad, jak je u nás zvykem?

Na první pohled je jasné, že jde o dohodu zaměstnavatele a pracovníka, ale mám obavy, z toho nebude více "povinností" a problematických úkonů, než aby to bylo přínosem. Je v tom tolik diskutabilních aspektů, že je co zvažovat... Takže jako možnost ano, ale jako standartní nástroj spíše ne...

Tak nevím. Přečetl jsem si ten návrh (zde) ještě jednou a nevidím tam příliš chyb. Samozřejmě, že se najdou mezi námi odborníci a na něco kápnou. Základní věci jsou v návrhu popsány a opět jen zdůrazňuji, že by mělo jít o svobodné rozhodnutí obou stran. Zaměstnavatele a zaměstnance.

Pracovně právní definice tohoto vztahu bude dobré pro obě strany zaměstnavatel a zaměstnanec. Tento způsob práce, před pandemií tak trochu popelka, pomáhá ke snížení nákladů zaměstnavatele i zaměstnance (pokud to rezidentní bydlení do*****). Výrazně se snížila uhlíková stopa každého na HO.

Milos Adam
13.04.21

U statu a samospravy rozhodne NE. Stat ma slouzit lidem. U sluzeb, kdy je treba osobni kontakt taky NE. A co kuchari, strojvedouci, ridici, holici, zdravotnici, hasici, policiste?

Pokud tento způsob práce má být do budoucna cílem, tak to je to , co nám v budování kapitalistické společnosti dosud chybělo. Neznat spolupracovníka, souseda,nemít kamarády, každý jen pro sebe a žít jen pro byznys jako SOROS a jemu podobní a ostatní jako stádo poslušných ovcí

NE, jen ve vyjímečných případech, tento způsob práce úplně ruší práci v jakémkoli kolektivu a dobré vztahy nejen osobní, ale vztahy v celé firmě,což se již dnes podepisuje na veškerých mezilidských vztazích, nejen v komunikacích.

NÉ, že má, ale ANO, že může. Má to zatím celou řadu nejasných vztahů z hlediska pracovněprávních vztahů, nákladů a náhrad a odpovědnosti za činy vzniklé v "pracovní době".

Mělo by to být především na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vždyť i práce na home office se dá kontrolovat, tak si nemyslím, že by lidé pracovali hůř než třeba v kanceláři.

Josef Geier
13.04.21

Mělo by to zůstat jen pro výjimečné zdravotní a pracovní situace. Zhoršuje to pracovní m*****ku a mění k horšímu i mezilidské vztahy na pracovišti.

Samozřejmě, že ano. Je věcí každého zaměstnavatele, jak si pracovní činnost ve firmě organizuje!

V r.2012 jsem nabídla své zaměstnankyni (těžce nemocné) HO, jasně měla vymezeny úkoly, které plnila 100%! Pomohlo to tehdy jí, ale i zaměstnavateli. Stejně všichni touží po kratší PD a HO je výhodný pro obě strany.

Hlasuji pro, pokud je to výhodné pro obě strany. Ulehčí se i dopravě.
Předpokládám, že tazatel má na mysli "standardním" nástrojem.

Ano. Výhodné pro firmu (úspora prostor...) i pro zaměstnance (přizpůsobí si dobu výkonu práce). Současné možnosti on-line konferencí umožňují i operativní jednání. Navíc tak mohou pracovat i odborníci s trvalým bydlištěm mimo místo výkonu práce.

Takový zaměstnanec by měl mít právo si vybrat, pokud s tím bude souhlasit i zaměstnavatel. Nevidím důvod, proč ne, když to oběma vyhovuje.

Hlasoval jsem ne. Home office je vhodný jen pro některé zvlášť vybrané profese. Jako příklad uvádím překladatele. Jinak v práci je nezbytný neustálý kontakt a spolupráce s ostatními kolegy. Šéf oddělení také musí mít neustálý přehled o tom, který pracovník co dělá .

2) zajistit do domácího PC nebo NB citlivá a tajná data. Další problém je sociální , styk s lidmi v domácím vězení nelze zůstat na trvalo. Proto myslím, že by HO mohl být užíván jen invalidy a krátkodobě i jinými zaměstnanci, pokud o to požádají, nebo lidmi se špatnou dopr. situací s dojížděním.

Hlasovala jsem ano, ale jen výjimečně a v případě, že se dohodnou obě strany a pak se i vypořádají s podrobnými podm. a úhradami. Před lety . kdy jsem měla zdrav. probl. s chůzí, by to bylo pro mne řešení a mohla jsem pracovat doma dalších 5 let a možná i dosud, ale byl problém a takový je i nyní,

Koronavirus přináší i nové příležitosti. Je nutné ale zohlednit náklady spojené s domácí prací včetně dalších okolností.

Podmínky, ze strany zaměstnavatele , upravit i dle názoru zaměstnavatelů. Vyhnout se pokud možno absolutním zákazům a příkazům, pak se musejí hledat výjimky.

V žádném případě ne. Musí jít jen o rozhodnutí každého zaměstnavatele, nikoliv o zákonně předepsaný způsob práce!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..