Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákoníku práce

70 %

Znění návrhu

Poslanci předložili sněmovně návrh zákona


70 %

Váš názor nás zajímá

Má být snížena týdenní obecná pracovní doba ze 40 hod/týden na 37,5 hod/týden?

Návrh zákona upravuje některé aspekty pracovních podmínek. Jedná se zejména o zavedení automatického mechanismu valorizace minimální mzdy, snížení týdenní obecné pracovní doby ze 40 hodin týdně na 37,5 hodin týdně a zvýšení doby dovolené ze 4 na 5 týdnů.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (13) Hlasuji pro NE (31) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Nestačím se divit, kolik je komentářů při návrhů snížení pracovního týdne o 2,5 hod. , to je opravdu velká radost , zkrácení o 30 min denně, případné schválení zaslouží potlesk v parlamentu

ANO, je to zcela jistě moderní trend

ANO, vždyť to není nic nového. Některé okolní státy to již mají, ale opět to zanikne, neboť je to je vlastně jen před****bní tahák

Prosím vás, obrovská černá díra v rozpočtu a všichni budou ležet s rukama pod hlavou v trávě a čekat na holuba. To asi propaguje pí Maláčová.

Petr Téra
08.07.21

Ano sama pamatuji pracovní dobu všech pracovních sobot. Když byla část pracovních sobot zrušena tak to byla radost. Jsou povolání, kde by bylo nutné snížit pracovní dobu.

Lidé dokážou vynaložit vyšší úsilí za jeden den volna navíc. Myslím obrazně jeden den ! V šedesátých letech se zrušila pracovní sobota a vývoj jde dopředu i bez ní. Ano, jsem pro !

Každé snížení pracovní doby je dobré.

Toto snížení by se mělo týkat hlavně poslanců sedících v PS a senátorů, kteří mnohdy z vytížení usínají, na druhou stranu, ale navymýšlejí aspoň ho*****y. Je vidět, že myslí na své sdraví a posez v dobře placených lavicích. Držím palce, aby návrh prošel, pokud vyšel z řad ČSSD

Předkladatelé, tedy 4 poslanci ČSSD nechť si svou pracovní dobu uzákoní nejlépe na 1 hodinu týdně. Alespoň nebudou mít tolik času na vymýšlení dalších nesmyslů.
Na zkrácenou pracovní dobu doplatí zaměstnanci odměňování v hodinové mzdě; i ti, kteří pobírají mzdu za určitý výkon.

Ano, bylo by to vhodné HLAVNĚ pro zdravotní sestry. Jsou to služky pro vše a za den třeba v ambulanci 120 pacientů, kdo to má???

Myslím si, že v současné době to není vhodne

Já bych upravu pracovní doby, popřípadě jiné změny nechala na společnosti, která zodpovídá za výsledky a její prosperitu

Vzhledem k tomu, že celková situace spěje k zásadním změnám ve struktuře naší ekonomiky, bude nutné možná i prodloužit pracovní dobu!

Ne - v některých nepřetržitých směnných provozech s menším počtem pracovníků i třeba ve zdravotnictví - by se musel počet doplnit dalším novým pracovníkem, což by úsporu financí neřešilo !!

Na první pohled to vypadá líbivě, ale když se zváží všechna pro a proti, raději bych osobně ponechal stávající stav! Nakonec by se asi ukázalo, že to by to byl kontraproduktivní návrh. Došlo by (asi) i ke zvýšení tlaku mezi zaměstnavateli a pracovníky apod.

Souhlasím s automatickým zvyšováním minimální mzdy obdobně, jak je tomu u důchodů. Pokud by se zkrátila pracovní doby o půl hodiny denně, tak by se snad mohla zvýšit produktivita práce.

Souhlasím s kolegou Kudrnáčem. Hlasovala jsem Ne, ale v případě, že by byla dle možnosti, pokud by to byla nutnost, snížena mzda tak ano. Vidím v tom jen jeden jediný háček, aby zaměstnavatelé po pracovnících nechtěli stejný výkon,jako za současné prac. hodiny.

automatická valorizace NE, protože je třeba VŽDY posuzovat v každém okamžiku stav ekonomiky a společnosti
zkrácení pracovní doby ANO svázáno s poklesem odměny za práci, dostávat stejně za méně práce je nem*****ní
do****ná 5 týdnů ANO svázáno se zrušením doplňkových bonusů na volné dny pro jiný účel

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..