Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

90 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


90 %

Váš názor nás zajímá

Mělo by být, v případě přestupku poslance na půdě Parlamentu, nově vedeno disciplinární řízení před mandátovým a imunitním výborem Parlamentu vč. uložení pokut?

Návrh upravuje nové disciplinární řízení před mandátovým a imunitním výborem, které bude zahájeno v případě, že poslanec svým nepřístojným chováním na půdě Parlamentu spáchá přestupek. V současné době, pokud poslanec spáchá jakýkoli přestupek, je přestupek projednán ve standardním řízení o přestupcích obecnými správními orgány příslušnými k vedení přestupkového řízení. V případě, že o to poslanec požádá příslušný orgán, projednává jeho přestupek po postoupení věci příslušným orgánem mandátový a imunitní výbor Sněmovny v disciplinárním řízení. Navrhovaná úprava ve své podstatě vymezuje kategorii přestupků poslanců, spočívajících v nepřístojném chování na půdě Parlamentu, které budou bez dalšího projednávány mandátovým a imunitním výborem a vyňaty z pravomoci správních orgánů. Tyto přestupky by tedy byly projednávány obdobně jako urážka osoby zúčastněné na jednání Sněmovny poslancem a podléhaly by přímo pravomoci Sněmovny. Za takovéto přestupky návrh zákona zavádí sankci pokuty ve výši až jednoho měsíčního platu a paušálních náhrad. Návrh také nově upravuje, že pokuty uložené mandátovým a imunitním výborem v disciplinárním řízení je možné vymáhat v rámci výkonu rozhodnutí ve správním řízení.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (38) Hlasuji pro NE (4) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

SAMOZŘEJMĚ, O PŘESTUPKU POSLANCE BY MĚL ROZHODNOUT PŘEDSEDA. PROČ, KOMISE, POŘÁD SAMÉ KOMISE A NIC SE NEVYŘEŠÍ.

NE, protože to bude jen další paskvil, který bude jen na papíře, jako mnoho jiných

Petr Téra
08.07.21

Souhlasím s panem Svozilem - proč se nic nestalo za 30 let.

Chce to hledat skutečně nezávislý rozhodovací institut. Všechny komise Sněmovny rozhodují samozřejmě politicky podle zastoupení jednotlivých frakcí.

Hlasuji ne, protože rozhodování o přestupku bude zase jen politické, tedy ti co jsou u moci budou beztrestní a ti co jsou v opozici budou trestáni.

Další věc co jsem tam nenašla je možnost odvolání, možnost nějaké účinné obrany, proti z****i kolegů. Nechci se rouhat, ale připomíná mi to inkvizici.

Je to zákon, který bude "neposlušné" zástupce lidí tak dlouho tyranizovat až je existenčně zničí a donutí je vzdát se mandátu. Proč jinak brát celý plat i paušální náhrady. Myslím, že každopádně paušální náhrady by měly zůstat, aby mohl poslanec vůbec vykonávat svůj mandát. Toto je likvidační.

Po přečtení celého návrhu a zjištění, že předklad. je mimo jiné i pí Langšádlová o niž mám dlouhodobé pochybnosti , zda má v některých případech soudné uvažování, vidím, že je to paskvil, který bude z poslanců dělat poslušné ovce. A že je skutečně vyroben jen na Volného a Bojka, ostatní mohou vše.

Nesouhlasím, protože v tom vidím zase jen prostředek jak trestat nepohodlné (a znechutit ostatní, aby měli svůj vlastní názor , odlišující se od stáda),. tj v současnosti proti Volnému a Bojkovi.

ANO, a proč to ještě za 30 let není. Několikrát se o tom hovořilo a nic. No jo, je před volbami tak zase téma.

Tak je to spravne

Jako prevenci pro zvýšení kultivovanosti jednání poslanců v Parlamentu s tím plně souhlasím!

Přestupek by měl být projednán a s konečným verdiktem by měla být seznámena veřejnost. Pokuty by měly být citelné, aby si každý poslanec rozmyslel, co činní.

poslanci jsou v parlamentu v zaměstnání jako každý jiný, porušení pracovní kázně je třeba projednat a podle míry porušení i potrestat

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..