Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Listina základních práv a svobod (právo na obranu zbraní)

Další témata:

Na podzim zahájí poslanci debatu nad novelou, která rozšiřuje Listinu základních práv a svobod o právo na obranu života zbraní. Evropská unie přitom v současné době omezuje vlastnictví zbraní a to i legálně držených. Měl by podle vás Parlament tento návrh změny ústavního zákona, ke kterému je nutná v obou komorách třípětinová většina hlasů, podpořit?

Jako mnohé zákony při jejich projednávání to bude složité. Budeme se čílit nad zdlouhavostí a potom i nad výsledkem! Se zbraní to je podobné jako s alkoholem pro řidiče. Slušný občan musí mít právo na obhajobu...

... svého majetku a zdraví! Jde o přesné vymezení (které beztak musí mít nějakou pružnost) toho, co bude přiměřené a už nikoli! To by měl umět každý soud, i když v poslední době získávám názor, že naši soudci se řídí nějakými podivnými zákony a trestními sazebníky...

...Předělává se v zákonech kde co, ale zde je stále ještě mnoho k přepracování a bude to díky rozhádanosti společnosti čím dál tím těžší!

Když se omezí právo legálně vlastnit či nosit zbraň, posílí to černý trh. Pokud zůstane status quo a ještě to bude zakotveno v Ústavě, nezmění se vůbec nic. Když někoho v sebeobraně zastřelím, stejně nade mnou bude viset vězeňský stejnokroj, ať už to právo v Ústavě budu mít, nebo nebudu.

Obě komory by měly podpořit tento zákon.

Ochrana občana ve smyslu "Můj dům můj hrad" je dobrý nápad! Nemůže však existovat bez dalších doplnění v zákonu!

Bezplatný přístup na internet, neznamená, že je jeho provoz bez dalších nákladů, lepší by bylo zrušení poplatků ČT, která nemít záznamy z minulosti, by neměla co vysílat a dokonce by potřebovali poplatek zvýšit. A co ještě????

Aby jste se dnes dovolali policie, musíte nahlásit, že jste někoho zastřelil, jinak se dovíte,že nemají k vám koho poslat, že všichni jsou na výjezdu mimo služebnu. Zatím to koluje jako vtip, ale myslím, že vznikl po prožité realitě. Proto trvám na .svém vyjádření z 8.10.2020 Podpořit bez výhrad !!(

Právo na zbraň je základem demokracie. Ostatně policie vždy přijíždí až na místo činu. Ale rozšířil bych i o právo na bezplatný přístup k internetu.

Otázka podpořit ? je špatná, měl by ji prosadit bez jakýchkoliv výhrad

Rád bych dodal že na zákonech vůbec nezáleží pokud někdo bojuje o život . Je povinností každého svůj život chránit . Je nepochopitelné že je zapotřebí podobnou samozřejmost legalizovat .

Problém není černobílý. Pokud někoho odstřelím beze svědků, kdo mi dokáže, že jsem nebyl napaden? Údajně v USA se může použít zbraň, když někdo neoprávněně vstoupí na pozemek. Měla by být do ústavy zahrnuta i obrana majetku, proč se mám dívat, jak mi někdo rabuje dům?

Já jsem všeobecně pro novelizaci ústavy ČR, která bude mít ve svém obsahu tři důležitá práva - posílení svobody, práva a spravedlnosti. Návrh zákona o zbraních bude v těchto právech zahrnut také. Samozřejmě kromě práv budou v ústavě i povinnosti. Ale to je jiná diskuze.

V dnešní době je spíš mnohými vnímána diskriminace bílých, než těch barevných, ale další bezplatné nabízení něčeho je nezodpovědné, leč u některých naších představitelů předpokládané, ukryto ve rčení sociální myšlení,ale jen pro určité vrstvy

Určitě, je dobré takové právo podpořit. A rozšířil bych to na právo na bezplatný přístup na internet pro všechny občany. Přístup k informacím a jeho omezení je z důvodu sociální situace, je diskriminující.

Hovoříme zde o obraně. Biblické rčení o házení kamene a chleba je dobré do pohádek. Raději se budu zodpovídat za míru obrany živý než mrtvý. Pokud si útočník myslí, že se nebudu bránit zbraní, má smůlu a nebudu se opírat ani o LZPaS, parlament či EU

To je opravdu těžké, někdo potřebuje zbraň třeba na chránění majetku, a stejně při použití, má problémy. V dnešní době je tolik násilí a zla, že by si každý, komu se někdo znelíbí, střelil do člověka. A toto je asi problém.

Každý den přibývá v celém světě násilí a proto je nutné změnit a zvýšit . způsob jak osobní, tak i obrany státu. Současná obrana je z dob před rokem 1968, proto je nutno změnu podpořit

Souhlasím s rozšířením práva na obranu života zbraní. Současná situace vytvořená sluníčky a multi-kulti- kulturou, ohromnými migračními vlnami a nájezdy ilegálů, ukazuje, kam to vede s humanitou a lidskými právy v západní cizině , je třeba životy občanů, ale i vlast, zvyky i historii bránit.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..