Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Zaměstnávání seniorů (motivační princip)

Další témata:

Novela, jejímž cílem je zavést motivační princip k zaměstnávání seniorů je nyní ve Sněmovně v prvním čtení. U osob zohledňuje věkovou hranici 60 let, délku účasti na důchodovém pojištění a minimální platbu sociálního pojištění 35 let. Splňuje-li jedinec tyto podmínky, může stát převzít úhradu části zdravotního pojištění za zaměstnavatele. Ten by měl snížené odvody o sumu zdravotního pojištění, oproti mladšímu zaměstnanci. Jak vnímáte tento návrh zákona (zaměstnavatelé versus zaměstnanci)?

Ono se také jedná i o to, že senioři schopní pracovní činnosti a pokud ji vykonávají přináší do systému nemalou částku v podobě odvodů. To je samozřejmě zájem každé společnosti. Nehledě k tomu, že vyššími příjmy také více utrácí a tam jsou další daně (DPH), nehledě na to, že si i prodlužují život!

Na Vaší otázku pane Jiří, jednoduchá odpověď, snad by u mladých byl zájem i o něco jiného než AJŤÁK, nebo podobně, ale když není nic jiného volné, tak co mají dělat ??. Zbývá jim jen doufat, že dostanou důchod na upracované prsty, které jim vědomě umožňujeme si ničit od samého mládí.

Po přečtení tohoto návrhu se mi chce zvolat společně s Pelíšky: a komu tím prospějete?! :-)

Pokud budou sponzorovat ze státní kasy pracující nad 60 let, tak se neměla zvyšovat hranice odchodu do důchodu. Nakonec spousta zaměstnavatelů si úmyslně drží řadu starších zaměstnanců, pro jejich odborné zkušenosti! Takže dobře vědí proč!

Důchodci by neměli zabírat místa mladým, kteří by měli ukázat jak povedou ONI tento stát. Jinak v televizi by jsme se neměli chlubit záběry na klimbající senátory, nebo poslance. Ať se vyspí doma a nechlubí se spaním v poslaneckých lavicích

JE TO NESSTÉMOVÝ KROK, KTERÝ MŮŽE VÉST K DISKRIMINACI NA PRACOVNÍM TRHU.

Nesouhlasím s dalšími úlevami. V některých zemích jsou pro pracující důchodce stanovený tak vysoké daně, že se jim nevyplatí pracovat. Já doporučuji větší kontroly a snížení podpor u těch kdo odmítají pracovat

Je pravda, že podnikající senior nemá příliš laskavé podmínky pro svou činnost. Nějakou dobu jsem to zkoušel. A protože jsem to bral jako koníčka, příliš mi to nevadilo, ale v podstatě je ten systém vůči seniorům dost málo šetrný!

Je potřebné ostře odsoudit návrhy přicházející od odborářů, MPSV a Důchodové komise. Senioři pracující jako OSVČ jsou terčem populistů a organizace, které by měly práva seniorů OSVČ hájit, mlčí: "Ty pracuj a já budu ležet. A pak se rozdělíme, aby to bylo spravedlivé". Tak takhle NE!

Je samozřejmé, že stát, pokud chce zaměstnávat osoby nad 60 let, musí tuto skupinu nějak chránit. Mnoho zaměstnavatelů má dojem, že tito lidé jsou na "odstřel"! Motivace pro zaměstnavatele může být, pokud je přiměřeně rozumný, zajímavá. Nakonec mnoho lidí nad 60 let jsou výkonnější než mnozí mladší.

Paní Ilono ty procenta vám moc nejdou.

Nejdřív by se měla snížit povinná doba pojištění na 25 let. A pak řešit další.

Návrh nepodporuji. Jednou se vymýšlí úlevy pro absolventu, pak zas pro seniory. Je to pouze další zaplevelení zákonů.

To se mi nelíbí. Místo toho, aby stát vymáhal od zaměstnavatelů platby do zdravotního a sociálního zabezpečení, tak ještě bude stát platit za zaměstnavatele ? Vím, co asi máte na mysli. Ochrana staršího zaměstnance proti jeho diskriminaci k****i věku. Na to jsou jiné zákony.

Pokud by k tomu došlo, měli by i podnikající senioři (OSVČ) platit zdravotní pojištění jen 4,5 % namísto dnešních 13,5 %.

Paní Kapalová, o této situaci ví celý národ, mluví se o tom i v parlamentu, ale je to snad TABU, že nikdo s tím nic nedělá. Asi bychom měli pozvat experty z ciziny pro sjednání nápravy, jako vzor, viz ŘECKO,které nemá s tím problém

Pro pana Škromacha. Přijeli jsme vymáhat pokutu do statku osídleném našimi tm. obyvateli a jak jsem vystoupila z auta (vypadám velmi srdečně a mateřsky) ze všech končin usedlosti se vyrojilo asi 10 ml. zdravých mužů asi 20-30 let a s výkřikem "Přijela podpora!" se ke mne blížili...tak kde to jsme?

Zajímám se o vše co se kolem děje, je však vidět, že žijete víc v Praze a nejste obeznámen se skutečnou tvrdosti systému jinde. Stačí se podívat na fronty u pracovních úřadů v určité dny a je z toho zle. Jak to potom vypadá v EU ? , které by nám mělo jít příkladem. A co revize, určitě dobře víte.

Jinak, co se týká různých "úlev" na pojistném, tak s tím nesouhlasím. Může to vést k diskriminaci na trhu práce. Podpora by měla být formou daňových úlev nebo formou přímých dotací.

Pane Franku můžete upřesnit co myslíte tou revizí? Sociální systém v Česku je jeden z nejtvrdších v EU. Už jste si ho někdy vyzkoušel na vlastní kůži? Nebo jen čtete fejk zprávy na sociálních sítích a v bulváru?

Jakákoliv novela s motivaci pro lidí, kteří se rádi místo v práci, válejí v postelí,nebo v parku na lavičkách je zbytečná. Spíš by pomohla revize vyplácení sociálních dávek a mnohé přiznání důchodů, obě levé by pro důchodové dávky neměly stačit.

A co tak novela, jejímž cílem je zavést motivační princip k zaměstnávání nezaměstnaných, nezaměstnatelných a všech do 60 let. Obzvláště v době zvedající se nezaměstnanosti.

Pracovat musí lidé v produktivním věku, senioři at si užívají zaslouženého odpočinku a nezabírají mista mladym

Souhlasím s p. Frankem i o. Kapalovou, proč zadávat mladým důvod k neúctě ke starším. Já bych dala hranici max 70-75 let, a všude, ať si každý užívá zaslouženého odpočinku, a ať pracují mladí. Kde jsou třeba mladí vystudovaní doktoři, když pracují stáří.

Na intrnetu jsme svědky mnoha negativních pohledu na dnešní důchodce, nedávejme další možnost zesměšňovat člověka, který si již odpracoval své a výsledky včetně svého zdraví dal v prospěch dnešní společnosti, která si toho v mnohem neváží. Dejme příležitost mladým, ať ukáží co umí.

Jsem proti motivování k zasměstnávání seniorů, naopak se mi nelíbí, když pomalu devadesátiletí starci dlí na svých postech (především umělci/kyně). Senioři by měli odpočívat a pokud chtějí pracovat, tak jen jako dobrovolníci.... je třeba dát k dispozici prac. místa mladým.

Jsem proti motivování k zasměstnávání seniorů, naopak se mi nelíbí, když pomalu devadesátiletí starci dlí na svých postech (především umělci/kyně). Senioři by měli odpočívat a pokud chtějí pracovat, tak jen jako dobrovolníci.... je třeba dát k dispozici prac. místa mladým.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..