Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Manželství pro páry stejného pohlaví

Další témata:

Poslanci dali šanci poslaneckému návrhu, který má za cíl uzákonit manželství pro páry stejného pohlaví. Návrh zákona přikázali k projednání sněmovním výborům. Jste pro přijetí toho zákona?

Jsem PRO.

Homosexuálové byli, jsou a budou, to jen dnešní doba umožňuje dělat z toho bublinu a řešení nějakého problému s kladenými požadavky. Řešení by si měli hledat v prvé řadě případní partneři.

Jak je vidět tak vždy projde ta největší pitomost .

Žádný zákon nepomůže stejnopohlavním párům, aby měli vlastní děti, tedy aby tvořili rodinu. Protože rodina je snad daná rodiči a dětmi! A opatřovat si děti jako auto, je poněkud podivná konstrukce rodiny. Nikdo homosexuálům nebrání, aby žili spolu, ale ať do toho ta děcka nezatahují!

Nezaznamenal jsem nějakou novou diskriminaci, můžete proto prosím p.*****ku specifikovat jaká mnohá omezení tyto páry mají a kdo jim a čím tuto, dle vás těžkou situaci, ještě zhoršuje? Dékuji.

Ano, jsem pro. Tyto páry již tak mají mnohá omezení, tak proč jejich situaci ještě zhoršovat.

Ono vědomí, kdo předložil zákon a nebo kdo hlasoval pro, mnoho nepomůže. To si nakonec můžeme vyhledat zde, na internetu. Horší je napravování chyb. Při pokusech některé zákony změnit nebo vylepšit došlo k tak masivnímu zhoršení, že ideální by bylo je rovnou rušit!

Jsem proti přijetí zákona a pokud bude přijat, tak to bude jenom svědčit o skladbě a kvalitě našich zákonodárců. Zajímavý by byl jmenný seznam předkladatelů tohoto návrhu, případně sekty, nebo tlupy.

Pane Kudrnáč, oni se ti menšinoví chtějí přes institut manželství dostat k možnosti adoptovat děti.

Chápu to tak, že se jim jedná vlastně o slovo MANŽELSTVÍ a SVATBA . Jsem pro, aby ta 4% dotčených osob předkládala návrhy na PRÁVNÍ vyrovnání svého postavení ve společnosti. Ale proboha co to má co dělat s manželstvím. To je prostě dáno pro svazek muže a ženy.

Naprostý souhlas s příspěvky dole. Kam taková zvrácená společnost může až dojít? Příště to může být třeba kůň či pes. Takové pokusy už venku byly. A chudáci, takto adoptované, děti. Vondráček si stěžoval na pokusy o rozpuštění sněmovny když má ještě tolik důležité agendy. To je jedna z nich?

Pro naši generaci je něco takového naprosto nepřijatelné a nepochopitelné, že se o tom vůbec jedná. Navzdory malé popularitě měl pravdu pan Okamura, když odmítal adopce dětí z Dětských domovů. Manželství, a to rozhodně, je svazek muže a ženy. Čili nějaké adopce stejnopohlávních párů...

...je také nepřijatelná. Jednoduše, kdyby to bylo přirozené, tak by je ty páry přirozeně měly a nemají je proto, že to přirozené není! Navíc to je vůči těm dětem nespravedlivé. Diskuze bude složitá, ale bojím se, že "moderní proudy" v tomto souboji zvítězí!

Přestože jsem byla vdaná pouhých pět let, jinak žiju celý život sama, tak si nepřeju uzákonění manželst. pro páry stejného pohlaví! Manželst. vždy bylo, je a bude, muž a žena, později máma a táta a fakticky celá rodina a rodina je základ státu, ne nějací počmáraní křepčící šašci s holými genitáliemi

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..