Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Zákon o ochraně oznamovatelů

78 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


78 %

Váš názor nás zajímá

Přispěje zákonná ochrana oznamovatelů k prevenci protiprávních jednání?

Transpozice směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie Cílem návrhu je zajistit ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, o kterém se dozvěděly v souvislosti s prací. Chráněni budou typicky zaměstnanci a státní zaměstnanci, OSVČ, ale např. i stážisté, dobrovolníci a osoby, které oznamovateli pomohou protiprávní jednání oznámit. Navrhovaná opatření mají sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale také k prevenci protiprávních jednání obecně.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (36) Hlasuji pro NE (10) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

ANO pan Kašpar mi mluví z duše. Proto plně podporuji jeho názor

Dokud budeme považovat oznámení trestního činu za práskačství a udavačství, nikdy se nic v naší společnosti nezlepší. Oznámení trestního činu je povinné i ze zákona. Bohužel se ten názor vyskytuje i zde a to je mi líto!

Říkám ANO i když z toho čpí práskačství a fízlovství. Ale třeba ještě nemám vpořádku čich po covidu.

No tak samozřejmě. Člověk, který ví, že se někde páchají přestupky nebo trestné činy , tak nesmí mít strach podat trestní oznámení. Pachatelé přestupků nebo trestných činů nesmí vědět, kdo na jejich trestný čin upozornil.

Samozřejmě ne, naopak povede k daleko vyššímu počtu oznámení, při zřejmě skokovém nárůstu pofiderních oznámení...

Tož ještě k tomu. Pokud mi zákon ukládá oznámit nezákonné mnou zjištěné jednání, nechť se také postará o to, aby to oznámení neměla pro mě negativní dopad! Nejde snad o žalování!

Na tohle to nemohl přijít běžný občan,ale ten, který se tím živil a živí i dnes. Z toho ale vyjímám závažné kriminální trestné činy, které je přímou povinnosti oznámit, nebo na ně poukázat

Neobávám se toho práskačství, které je tu citováno tolikrát! Záleží na jednotlivých případech, na tom jak to dokáží vyhodnotit orgány činné a také jak bude ošetřeno zneužití toho institutu! Bohužel, zneužívá se téměř vše a je na celé společnosti jak se k porušování zákonů a nařízení stavíme.

Nedostatky návrhu jsou popsány ve vládním vyjádření. S tím se ve větší míře ztotožňuji, hlasuji proto NE.

Žalovat se nemá ale udat se to musí. Zloději, rozkrádači a miliardářští čerpači evropských dotací se udávat nesmějí a žalovníčky je třeba ztrestat. Typicky české.

Podívala jsem se na návrh sněm. t.č.1150/0 a zhruba to bude jen ochrana při zjišt. protipr. činosti proti zájmům EU, vytvoří se útvar na MS cca 10 osob na platech to bude 6-7 mil ročně, takže jsem ráda, že jsem hlasovala proti....

Lidé by se neměli bát oznámit protiprávní jednání. My jme však jako celek národ velmi netečný a nevšímavý.Naopak ten, který si všímá, většinou nic nesvede a špatně dopadne. Mohla bych uvést na své případy a vlastní skutečnost. Obrátilo se proti mně.

Chránit oznamovatele trestné činnosti je v pořádku. Problém je v zneužívání této ochrany v případě účelového bonzování a udávání. Měly by být řešeny i škody, které vzniknou dík nepravdivým udáním.

Oznámení trestné činnosti nebo podezření na trestnou činnost je ZE ZÁKONA povinnosti každého občana. Funguje to v převážné většině rozvinutých "demokratických" společnostech.

Lidé by se neměli obávat upozorňovat na nedodržování právních opatření. Zákon musí být upraven tak, aby se žalující strany mohly vyuzivat zákonné ochrany uzivatelu

Když jsem četla, že to má ochraňovat práva Unie, napadl mne příklad pana Zdechovského a Pirátů, kteří na Babiše soustavně žalují v Bruselu a to se mi, ač jsem Babiše ne****la, vůbec nelíbí.

ANO. Ochrana je nutná, neboť se pak těžko bude hledat někdo, kdy bude ochoten svědčit. Zvlášť v případě národnostních menšin.

Stav společnosti je tak špatný, že je nutná ochrana těch, kteří oznamují protiprávní jednání. Vždy musí být soudně projednáno a zneužití musí být trestáno.

Josef Geier
02.03.21

Máte snad pocit, že jsme si všichni rovní? pokud jde o prohřešky vlivných, tak se vždy najde klička nebo amnestie, aby z toho grázli vyšli čistí. Poslanci řeší problémy jen, aby se nedotkli vlivných a udrželi si svá placená křesla, viz. malá a velká privatizace a pod.

Ano, a vůbec to nesouvisí s udavačstvím jak někteří uvádí. Stát, policie apod., nemůže přece sám odhalit tyto zlodějny, nešvary apod. To mohou jen ti, kteří jsou u toho, resp. trochu do toho vidí. Kdyby to bylo dříve, tak by republika nebyla vykradena jako dnes.

Je nesnadné protipráv. jednání (PJ) odhalovat pouze určenými orgány. Bez "všímavosti" nás všech PJ není jednoduché odhalovat a následně "trestat". Pokud ale bude činnost "oznamovatelů" považována za "udavačství" apod., nebude snadné řešit PJ komplexně. Přehlížení PJ je zase falešná solidarita...

Lidé by se neměli bát oznámit protiprávní jednání. Zákon by mohl vést k menší lhostejnosti ve stylu !z cizího krev neteče"!

Hlasovala jsem ne, protože mi to zavání práskačstvím a udvačstvím, ono totiž záleží, co by ti lidé oznamovali, takže je těžké se jednoznačně vyjádřit. Mohou nastat okamžiky a události, kdyby byla nutná ochrana oznamovatelů. Možná se přikloním k něčímu názoru, kdo to tu více rozvede.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..