Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Elektronizace zdravotnictví

Další témata:

Schválený zákon o elektronizaci zdravotnictví usiluje o právní zakotvení nových pravidel a technologií v oblasti elektronizace zdravotnictví. "Zdravotnictví je o krok blíž k elektronické komunikaci mezi pacientem a lékařem a lékaři navzájem," uvedl ministr zdravotnictví. "Důležitost elektronizace se ukázala již během pandemie covid-19, kdy například eRecept sehrál velmi pozitivní roli," řekl ministr zdravotnictví. Přispěje podle vás tento zákon k lepšímu fungování zdravotnictví? Je sdílení informací (osobních údajů) bezpečné?

Kupodivu mne napadají i myšlenky a obavy souznící s kolegou Kašparem ohledně zneužití hackery, možná i ústící ke kriminalitě ve formě vydírání.

Ne že bych byl proti zjednodušování zmíněné komunikace ale jak se už zmiňuje p.Kreutzer že každý lékař má možnost o pacientovi zjistit cokoliv a já dodám, že bohužel nejen lékař. Je to jen krůček pro hackery jak toho zneužít

Pokud se zrychlí výměna informací mezi zdravotnickými zařízeními, tak souhlasím.

Myslím, že v tuto chvíli je již pozdě otevírat tuto diskuzi, neboť zdravotní dokumentace je již dlouho přístupná, a KAŽDÝ lékař má možnost o pacientovi zjistit cokoliv...

Ano elektronizace, ale komunikace mezi pacientem a lékařem by měla zůstat, jak byla dřív a ne jako jsem zažila dnes v ordinaci Pl, kdy jsem si krom jiných potíží stěžovala na špatné dýchání a lékař mi dal doporučení na plicní (koncem září 2021), změřil tu saturaci a vůbec si mne neposlechl.

Jediná dobrá věc z poslední doby, pokud v tom někdo nezachytračí.

Správně.

ANO zlepší se informovanost lékařů o pacientovi. Je otázka, zda když lékař něco zjistí z elektronické databáze, tak z toho může vycházet 100% při své diagnóze a volbě léčby.
ANO sdílení informací je prospěšné. Elektronická komunikace starších lidí s lékařem by však pro ně neměla být jediná podmínka

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..