Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Statut manželství pro homosexuály

80 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2018.


80 %

Váš názor nás zajímá

Souhlasíte s návrhem, aby mohli manželství uzavírat i lidé stejného pohlaví?

  • Navrhuje se, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví. Registrované partnerství by jako institut zaniklo.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (19) Hlasuji pro NE (78) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Ne, ale je třeba dořešit majetkové vypořádání po smrti jednoho z nic atd., aby měli v tomto případě stejné podmínky jako manželé

Nemělo by se to jmenovat manželství, ať si dělají co chtějí ale manželství je něco jiného.

Nechápu, proč se to musí jmenovat stejně.

souhlasím s názorem, že zákonem můžeme zajistit podmínky i pro registrované partnery. Manželství by mělo zůstat pouze jako svazek muže a ženy.

To budeme prznit český jazyk jenom proto, že pár jedinců stejného pohlaví se chce cítit jako manželé?
kdo z nich bude manžel a kdo manželka? Právní stránka se dá vyřešit snadno.

Nazývat svazek dvou homosexuálů nebo dvou lesbiček manželstvím je nelogické a nesmyslné. Nahlédněte do etymologického slovníku a zjistíte, že již v praslovanském i staročeském jazyce znamenal duálový tvar mal;žen = muž a žena. Z toho je odvozeno manželství, manžel, manželka atd.

Homosexuálové jistě moc dobře vědí, proč institut manželství vyžadují.
Určitě jim nejde o svatební den či noc.
Jsou to lidé jako vy i já. Nevím, proč je chcete diskriminovat.

Homosexuálové jistě moc dobře vědí, proč institut manželství vyžadují.
Určitě jim nejde o svatební den či noc.
Jsou to lidé jako vy i já. Nevím, proč je chcete diskriminovat.

A nebylo by lepší instituci manželství raději úplně zrušit?
Alespoň by se zabránilo všem těm nesmyslným dohadům.

Pokud registrované partnerství umožňuje dědit a dostávat zprávy o zdravotním stavu, pak manželství je mezi ženou a mužem. Pravda, je to tradice, ale i v kanastových kartách je mariáš=manželství mezi dámou a králem. Jen pan Piatnik nám zavedl svrška, snad aby se dáma nemusela na IV.cenovou dívat.

Manželství je pouze muž a žena, to by se mělo vždy podporovat. A to ostatní ? to je věc názoru ale nemá proti nim nic ale není to manželství pouze spolu žijí,proč ne....

Párové manželství mělo a má svůj smysl. Pokud by mělo být manželství i mezi osobami stejného pohlaví (kolik tedy vlastně pohlaví vlastně je?), pak ztrácí smysl omezovat je na "pár" (ten měl smysl u dvou pohlaví). Pak by tedy neměl být omezen počet lidí a pohlaví. Nepodporuji.

Jsem proti, ale současně jsem pro plná práva takových partnerství srovnatelných se sezdanými páry.

Nemám problém,ale připadá mi to nenormální a možná i nem*****ní pokud je to prosazováno pomocí ruzných pochodů a karnevalů

Myslím, že manželství je pojem označující spojení muže a ženy. Soužití osob stejného pohlaví je potřeba respektovat ale zároveň zachovat status jeho odlišnosti. Právní úprava by se měla zaměřit na možnost informace o zdravotním stavu a společném majetku registrovaných partnerů.

Alois Kupsa
22.02.19

Ne!!!!. Problémy, kterými je předmětný návrh odůvodňován, lze ve většině případů řešit novelou zákona o registrovaném partnerství.

Starosti té skupiny poslanců bych chtěl mít! Jak se potom bude označovat svazek muže a ženy? Není potom zelená barva vlastně červená a zelená jí říkáme jen proto, že jsme se na tom dohodli? Nechtělo by to paní poslanci přejmenovat i to barevné spektrum, které si ti budoucí manželé dávají do znaku?

Zásadně a velmi silně NE. Registrované partnerství existuje, je-li ještě nějaký problém v majetkových otázkách, dá se řešit jinak, než manželstvím osob stejného pohlaví.

Manželství a registrované partnerství bych důsledně odlišoval. A pokud jde o možnost sdílet s partnerem společné bezpodílové jmění, dědit po zesnulém partnerovi případně pobírat "vdovský" důchod lze to vyřešit novelou zákona o registrovaném partnerství. Nedělejme ale s homosexuálů manžele !!!

Ano, lásce se nedá poručit! Jedinec za svoji genetickou výbavu nemůže!

Co se týká výrazů manžel, manželka, manželství (‚zákonem n. mravem upravené spojení muže a ženy, manželský stav‘), ty vznikly přesmykem ze staročeského malžen, malženka, které mají svůj původ v praslovanském malъžena, což byl duálový tvar znamenající ‚muž a žena‘. (jazyková poradna ÚJČ AVČR).

Vzniklý stav by byl v hrubém rozporu s přirozeným tradičním uspořádáním a základu společnosti kterým je rodina kterou tvoří muž a žena.

V případě naší legislativy lze dle Občanského zákoníku ošetřit celou problematiku registrovaného partnerství včetně možných úprav dle smluv a plných mocí. Rodina a manželství by mělo zůstat jako svazek opačného pohlaví.

Nesouhlasím. Když již chceme "obohatit" naše zákony, co tak využít vzoru rozvodového řízení některých muslimských států. Tam stačí manželce zaslat SMS, že již manželkou není.

Nedomnívám se že by to přineslo cokoli dobrého,nejsem puritán ale to není to pravé co naše země potřebuje.

Dle mého názoru není správné dát statut manželství pro homosexuály. Pro zdraví vývoj společnosti je třeba preferovat manželství ženy a muže.

Manželství,může být nazýváno pouze spojení ženy a muže, ostatní je pouze partnerství at´ si o tom říka, kdo co chce. A k výchově dětí z těchto spojení vyrostou bud´mamánci, nebo tatánci bez správného pohledu na běžný život. To ale nemusí platit za 10 let

Navrhuji zrušit manželství a tím se tento pseudoproblém vyřeší jednou pro vždy.

Možná bych souhlasila s partnerstvim homosexuálù, ale v žádném případě bych nesouhlasila s výchovou děti. Potřebuji mámu a tátu a vysvětlujte ditěti źe ten muź je jako máma.

Manželství by měli uzavírat výhradně muž a žena. Ostatní páry by mely najít jiný způsob soužití a smlouvy, ktere umožňují jejich spokojeny zivot.

NE z mnoha důvodů...jedním z nich je křeťansko..židovská tradice..a naše kultura základ rodiny Muž a Žena.
Stanek

Manželství je uzavíráno proto, aby byl jeho význam zdůrazněn pokud jde o reprodukci. Manželství bez dětí tuto funkci neplní. Děti by měly být výchovou připravovány na budoucí manželství a rodičovství. Nejlépe jsou vychovávány příkladem. Dívky zejména matkou, hoši otcem.

S manželstvím souhlasím, ale s výchovou dětí NE. Muž se ženou by je měli vychovávat.

Ivan Toman
16.12.18

Rozhodování není jednoduché.Dnes je "na stole" tento návrh,za pár let někoho napadne,že by eventuelně chtěl mít 2 manželky.Pravděpodobně tento návrh projde,ale s čím kategoricky nesouhlasím,aby těmto párům byly do výchovy svěřovány děti.

Ivan Straka
15.12.18

souhlasím, ale svatbu pouze registrovat na vhodném úřadu bez svatební oslavy. Důvodem souhlasu je především vypořádání majetku po rozvodu a nebo po smrti jednoho z nich

Manželství by měl uzavírat pouze muž a žena.

Zdravím, nemám nic proti rovnoprávnosti těchto skupin s ostatními. Ovšem manželství se uzavírá mezi jedinci opačného pohlaví, protože plní funkci reprodukční. Tyto skupiny nemohou tento základ existence populace zajišťovat.

Manželství by měli nadále uzavírat jen muž a žena! Všichni ostatní lidé stejného pohlaví nebo bez pohlaví, by mohli uzavírat cokoliv, jen NE MANŽELSTVÍ. Jakékoliv vztahy mezi lidmi stejného pohlaví lze (snadno) řešit jinými právními dokumenty – vyhláškami, zákony, plnými mocemi …).

Absolutně nesouhlasím,protože v manželství mají být zastoupeny obě phlaví,tím neříkakm,že mám něco proti lesbám a gejům,podotýkám pokud to mají v genetice, nesouhlasím s trendem modernosti

Nejlépe na tuto otázku odpovídá Ottův slovník naučný : " Manželství (lat. matrimonium, něm. Ehe, rus. brak, angl. marriage, frc. mariage) jest spojení muže a ženy odpovídající právu. Výměr tento předpokládá, že právní řád, ať duchovní, ať světský, upravil poměr mezi mužem a ženou. "

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..