Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o důchodovém pojištění

69 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona


69 %

Váš názor nás zajímá

Souhlasíte se zvýšením výměry starobního důchodu o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě, pokud o něho bylo pečováno alespoň 10 roků do doby jeho zletilosti?

Navrhuje se zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě za splnění podmínky, že poživatel důchodu osobně pečoval o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Navýšení náleží vždy jen té osobě, která se na péči o dítě podílela nejvyšší měrou.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (42) Hlasuji pro NE (19) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Již jsem uvedl, že ANO, ale v dnešní době při zdražování a nadměrné stoupající drahotě je to dostačující???, NENÍ.

Ano, vychovala jsem 4 děti, které pracují, já pracovala skoro 40 let, a jelikož jsem pracovala v oborech, obchod apod, mám důchod 12 000 Kč, dát jen těm, kteří pracovali, ne ti opálení, kteří dělají děti jen k****i dávkám, a další generace zase na dávkách...

ANO, vždyť vychovat dítě není vůbec žádná legrace a ti lidé si to zaslouží. Naopak těm, kteří je NECHTĚJÍ, bych daně zvýšil, neboť tyto děti budou jim platit důchod. Ono si dnes užívají

Naopak, administrativně naprosto bez práce. Stačí zadat do výpočtového vzorce u žen k počtu dětí příslušný počet pětistovek a spojit s podmínkou odpracovaných let a je hotovo. Administrativně totiž systém už děti matek zvládnout umí!

Administrativne temer nerealizovatelne.

Při odpracování zákonného limitu let k nároku na vznik starobního důchodu, ano!

Hlasoval jsem pro NE. Pro bych byl, pokud by to co rodič dostane bylo určeno procentem z daní které to dítě platí.

Hlasovala jsem pro ano, ale s podmínkou, že při žádosti o důchod daná žena doloží, že její již dospělé dítě řádně pracuje a odvádí státu příslušné daně.

Zjišťovat komu náleží navýšení 500 Kč je nerealizovatelné. Muž, žena, kdo víc, jak dlouho? Zvýhodnění má mít každý během výchovy o dítě snížením daně anebo část z daní pracujícího dítěte je posílaná rodičům automaticky přes portál.

Za "vychované" dítě zvýšení výměry, no prosím. Ale co za ty "nevychované"? Za ty by měla být srážka z důchodu, nezdá se vám? No a proč pouhých 10 roků, proč ne 18? Za těch 8 roků bude brát kdo? Tak si to napřed socialističtí rozdávači veřejných peněz ujasněte.

Ano souhlasím. A ještě se vrátím ke konci roku k hlasování o příspěvku 5000 Kč. Nehorázné byly příspěvky některých poslanců TOP 09, kteří se ptali, kde na to vláda vezme. A že se neptají, kde vláda vezme na sociální dávky těm, kteří nikdy nepracovali a na SD imigrantům.

Ano - souhlas s panem Svozilem.

Souhlas, byl by to další příspěvek k podpoře rodin s dětmi a zvyšování porodnosti. Dříve přeci mohly matky odcházet do starobního důchodu o několik let dříve podle počtu vychovaných dětí. Dnes to myslím nejde, tak alespoň podpora touhle formou.

Ano, souhlasím, jsem pro, ale jak jsem uvedl pro oba rodiče.

Je to zajímavý návrh. Je to určitá motivace k tomu, aby rodiče měli děti. Zákon musí být ale vypracován do všech detailů, aby nedocházelo k jeho zneužívání, což bude asi velké lákadlo pro nějakou skupinu / ny občanů.

Hlasovala jsem ne. A pokud jde o zvýšení porodnosti - početnost dětí by se měla řešit systémově nějak jinak - vyššími příspěvky nebo snížením daní, apod. Navíc dotyčný rodič se důchodu ani nemusí dožít.

Přítelkyně vychovala tomuto státu dvě děti, které tomuto státu platí daně. A jak se ji tento stát odvděčil?
Přidal ji práci o čtyři roky navíc a dal důchod deset tisíc. Kdybych ji finančně nepomáhal tak pojde hlady. Tento režim platí statisíce netahačenků a ty co pro něj pracovali nechá v nouzi.

Co je vychované dítě? Co to je "pečováno"? Že ho např. do deseti let živí a šatí? Často pouze ze státních peněz? To dělá každý. A ono dítě v dospělosti stráví 10 let po riminálech a stojí společnost desíty milionů? Za to by se měl dotyčnému "rodiči" zvýšit důchod? Je potřeba z****t jiná kritéria.

Za "každé vychované dítě"? A jak tu kvalitu "vychování" budete měřit?
A jestliže za "vychované dítě" ano, pak za každé "NEvychované dítě" výměru starobního důchodu o 5000 Kč (pěttisícKč) snížit. To pak jo.

Věci se mají řešit systémově. Rodiny potřebují podporu, v době kdy jsou děti malé. A na důchod by se měla doba péče rodiče, který je na rodičovské započítávat např. průměrnou mzdou. Nějaké paušály nic neřeší.

Předpokládal jsem, že to má být kompenzace pro matky, které jsou mateřstvím a každým dítětem omezeny na příjmech, tedy ztrácí na případném důchodu!

Souhlas pan Svozil.

Ano souhlasím, ale pro oba rodiče, neboť oba se o dítě starají.

Ano, k****i narovnání penzí. Základ by se měl zvyšovat rychleji než procenta z výdělku.Rozevírají se nůžky mezi bohatými a chudými důchody. Hodně rodičů pracuje na dohody. Do důchodu se jim to nepočítá. Mělo by se platit soc. pojištění z každého pracovníhu vztahu.

Aspoň nějaká náhrada 500,- Za minimálně tři roky na tzv. mateřské do****né, které se berou jako neodpracované = na soc. dávkách, se oproti mužům sníží podstatně výpočty výšky důchodu každé matky.

Aspoň nějaká náhrada 500,- Za minimálně tři roky na tzv. mateřské do****né, které se berou jako neodpracované = na soc. dávkách, se oproti mužům sníží podstatně výpočty výšky důchodu každé matky.

Tak jak to je postavené, je to špatně. Spravedlivě by to měli dostat oba rodiče. Jinak mnohem lepší je započítat dobu péče o dítě do nároku na důchod průměrnou mzdou.

Tady ty "paušální" sazby bývají dost často "nespravedlivé" a složité na posuzování. Aby to nebylo nakonec kontraproduktivní!?

Lépší by byly "daňové prázdniny" pro pracujícího rodiče, je-li druhý rodič doma s dítětem. A daňové úlevy pro pracující dítě pečující o rodiče v důchodu.

200,- Kč za 5 let výchovy (než jde děcko do školy)

Do****la bych si úvahu k dětem zařadit ještě seniory v domácí péči, která mnohdy znamená zkrácení úvazku, tím menší odvody. Věřte, že ani příspěvek na péči situaci v tomto ohledu neřeší.

Je to vždy v prvé řadě žena která přivedením nového, potencionálního poplatníka na svět odvedla velký kus, bohužel neohodnocené práce pro tuto společnost. Problém ale je když takový poplatník a jeho početní sourozenci zapomenou plnit svou povinnost uživit alespoň své rodiče. To je však velké TABU

Zvykejme si na to, že v tomto státě se již dlouhodobě dějí nepochopitelné a ruší roky ověřené věci a to bez ohledu na současný COVID

Jsem pro. Matka, která byla s dětmi doma, tak nevydělávala. Pak má nižší důchod než ty matky, které po půl roce děti odloží do nějaké péče a jdou vydělávat. Pak se divíme (my senioři), co vyrůstá za mládež.

NE. Ale co už vůbec nechápu, proč navýšení PROCENTNÍ výměry. Takže prvním rokem to bude 500 Kč a další roky se ta částka bude zvyšovat o valorizace???

To je asi lepší vrátit odpočet let matkám!

Umíte si představit ten případný prováděcí guláš ? Důchod má být za odvedenou práci pro společnost.

Hlasovala jsem ano, a překvapilo mne, že návrh podali lidovci, ale stanovisko vlády je negativní tak to asi neprojde, hlavně k****i směrnicím EU.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..