Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Zvyšování základní výměry důchodů


Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


Váš názor nás zajímá

Souhlasíte se zvyšováním základní výměry důchodů způsobem, kdy se základní suma navýši o procento valorizace a dále se k této výši přičte pevná částka, která bude stejná pro všechny důchodce?

Návrh se týká výše důchodů a upravuje navýšení základní výměry důchodu ve dvou variantách.

Navrhuje se nejprve zvýšit procentní výměru důchodu podle standardních valorizačních pravidel, tj. o určité procento, a teprve poté k takto zvýšené procentní výměře přičíst pevnou částku, takže pevná částka splní svůj účel, aby byla pro všechny důchodce stejná.

Diskuze a hlasování u tohoto návrhu již není aktivní.


Komentáře ostatních hlasujících

Spíše ano, aby se neustále nerozevíraly nůžky mezi nejmenšími a nejvyššími důchody. Záleží, zda tento návrh nenarazí u Ústavního soudu. Ten se přiklonil k zásluhovostní tvorbě.

Princip zásluhovosti ve výpočtu důchodů zůstane stejný. Ale procentuální navýšení u nízkých důchodů má být vyšší než u důchodů vysokých.
U vysloužilého ředitele nebo manažera je navýšení 900,- Kč jako kapka do moře. U "sociálního" důchodce je to znatelná pomoc.

Nevymýšlejte vymyšlené a raději přemýšlejte nad tím,aby důchodci méně platili např.za energie(el.plyn,voda) a ta telefony,TV,internet apod.Nechceme peníze,chceme méně platit.

Zásadně zachovat v plné míře zásluhovost.To je celoživotní příspěvek do důchodového systému. Chceme tedy trestat znova ty, kteří do systému přispívali více než solidárně? Chápu, že některé důchody jsou nízké, ale zachovejme míru spravedlnosti i vůči těm, kteří se chovali solidárně celý život.

Jedná se o jednorázovém navýšení (pro r. 2020), navíc podmíněné hodnotou 900 Kč, bude-li navýšení větší, k realizaci způsobu tohoto navýšení nedojde.
Důvodová zpráva mluví o pozitivních dopadech..
Souhlasím tedy s vírou, že se jedná o první vlaštovku v otázce zefektivnění navyšování důchodů.

Vím, že zásluhovost u některý vysokých platů je sporná, ale pro ty obyčejné lidi by měla zůstat, aby se jejich důchody odlíšili od vychytrálků co platili na důchodové poj. velmi málo nebo třeba vůbec nic, jak jsem psala v před. příspěvku.

V nejbližších letech budou odcházet do důchodu i lidé, co se desítky let podíleli na černé práci a šedé ekonomice, brali třeba min. mzdu a třeba i 30000,- Kč do kapsičky. Jak by k tomu přišel poctivý pracovník který si odpracoval poctivých 45 let a vše mu bylo strženo ze mzdy proti těm chytrákům

Důchod je stanoven s ohledem na zásluhovost . Ovšem zásluhovost končí po přiznání důchodu neboť penzista již do systému nepřispívá . Z toho důvodu by měl být navyšován všem stejně . Také by měl být stanoven strop .

Právě obráceně. Ten, kdo má důchod 50 tis., tak dostane pevnou částku např. 2500 Kč, ten, kdo má důchod 13 tis., tak dostane pevnou částku 650 Kč ? Právě odstupňovanými procenty se může podařit do jisté míry zvýšit minimální důchody na životaschopnou částku.

Otázka vlastně přímo souvisí s výši mzdy pracujících i zaměstnanců, Řada mezd je nadhodnocených, jiné podhodnoceny. EET částečně upraví výši mezd v řadě profesí. Nedomnívám se, že navrhované úpravy poškodí současné tzv. Husákové děti. Porovnávat důchody u nás nebo v Německu proto v současnosti nelze

Pokud až 350 000 starobních důchodců má měsíčně vyžít s 8 000.-Kč a 780 000 s méně než 10 000.-Kč, nevidím důvod proč má být pevná částka stejná pro všechny důchodce. Důchodcům s příjmem přes 40-50 tisíc korun a více pevná částka ve výši 900.-Kč, nebo i 2 000 životní úroveň příliš nezvýší.

Nesouhlasím i z toho důvodu, že by byli diskriminováni ti, kteří mají vyšší mzdy a odvádějí do rozpočtu i vyšší daně.

Tímto způsobem by se z důchodů stávala sociální dávka. Lze to řešit jinak než valorizací důchodů, pro důchod by mělo platit jediné kritérium a to započitatelné příjmy. Lze čerpat zkušenosti ze srovnatelných zemí

Nesouhlasím, protože by se dále snížila i tak nízká zásluhovost.

Ivan Toman
09.05.19

Nejedná se jen o výše jmenované.Ale také bývalé(již odvolané za neschopnost)nejvyšší managery např. České pošty s obrovským "výslužným",Českých drah atd.O jejich nějakých zásluhách se dá pochybovat.Připadá mi to velmi nespravedlivé a nefér !!!

Ivan Toman
09.05.19

Selský rozum mi říká,že je velký problém v "zásluhovosti" při navyšování důchodů.Čím si členové minulých vlád a poslanci zasloužili,že jim budou přiznávány vysoké důchody "za zásluhy",když se za posledních 30 let toho až tak moc neudělalo.Někteří byli dokonce odsouzeni,"zásluhovost" jim však zůstává

Je to asi možné. Je potřeba si však uvědomit, že důchody jsou vypočítávány solidárně již při jejich přiznání. Tedy čím nižší předchozí příjem, tím výhodnější náhradový poměr. https://www.finance.cz/517390-nahradovy-pomer-duchodu/?_fid=c1ah#survey-place

Tak jsem skoukl ještě jednou, co to je zákl. výměra. Opakuji, že to je tady celé zbytečné. Zákl. výměra je vždy pro důchodce stejná. Chybí, co znamená pojem "pevná" částka, jak bude vznikat a jak se budou změny dotýkat "zásluhové" složky důchodu! Nebo hodlají její navyšování zrušit?

Systém mě nutí hlasovat NE. Není totiž jasné, co ta formulace znamená. Chybí vysvětlení pojmů základní výměra i to, co ovlivňuje výši valorizace. Takto je otázka příliš vágní!

Nevymýšlejte vymyšlené a ponechte výpočty důchodů tak,jak jsou.Přinuťte vládu,aby důsledně využívala regulátory - ČTÚ,ERU apod.tak,aby důchodci méně platili za energie a služby(např.složenky zasílat předvyplněné od firem do schránek jako dřív atd.atd.)

Ano, vzhledem ke zvyšujícím se mzdám klesá relativní hodnota důchodů starodůchodců ve srovnatelný profesích. Důchodce, který měl před desíti lety průměrný důchod, dnes na průměr nedosáhne.

Pokud je kriterium pro výpočet výše důchodů započitatelný příjem, tak tento postup je nesystémový, potřeby určité kategorie občanů lze řešit jinou formou, než důchodem. Hledat inspiraci ve srovnatelných zemích. To již potom není důchod ale sociální dávky. Hledat přiměřený kompromis

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..