Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

75 %
29.11.20   60   Volební výbor

Znění návrhu

Poslanec předložil sněmovně návrh zákona


75 %

Váš názor nás zajímá

Stačí, dle Vašeho názoru, k vyvázání se z povinnosti platit poplatek za rozhlasové nebo televizní vysílání, pouhé prohlášení, že vysílání není v domácnosti sledováno?

Návrh počítá se zavedením dvou zásadních změn: 1) umožnění domácnostem vyvázat se z povinnosti platit poplatek za rozhlasové nebo televizní vysílání na základě pouhého prohlášení členů domácnosti, že rozhlasové nebo televizní vysílání nesledují 2) umožnění Radě ČT rozhodovat o stížnostech směřujících proti zaměstnancům České televize. Doposud zákon o České televizi umožňuje Radě ČT výslovně rozhodovat pouze o stížnostech na generálního ředitele České televize. Podle současného znění zákona o rozhlasových a televizních poplatcích se poplatek platí za vlastnictví rozhlasového nebo televizního přijímače. Fyzická osoba nebo právnická osoba, kt. není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku a kt. je nicméně odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (47) Hlasuji pro NE (16) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Proč je ta otázka opět nastolena????. ANO, zrušit poplatek, neboť ČT je absolutně neobjektivní, a nedává zprávy, které jsou na jiných zahraničních televizí. Krmí nás jen Moravcem a jim podobným

Veřejnoprávní sdělovadlo není objektivní, což by bylo jediným důvodem ho platit. Viz duhové barvy pořadu pro děti. Reklamy vysílají jako komerční TV , ak až nich žijou.

Zrušila bych poplatky za rozhlas a televizi úplně. Prohlášení je k ničemu, protože by stejně nebylo pravdivé.

Zrušit poplatky. Vždyť nepředloží ČT nikdy řádné vyúčtování těchto poplatků a jejich výdajů.

Je fakt, že úroveň na kterou ČT klesla je děsná. Politická neutralita se vytratila. Několik lidí si tam hraje na polobohy a čím irituje nejvíc je to, jak mrší český jazyk. Intonace, slovní zásoba, vázání a nebo naopak oddělování textu. Vrcholem je, když do jednoho komentáře pustí druhý!

Debaty a komentáře se vedou už od minulého roku, ale bezvýsledně, tak jako problémy ředitele ČT, nebo rady ČT. Řídime se heslem, co se vleče, neuteče.

Znám pár lidí,co nesledují ani TV ani rozhlas. Proč by měli platit? A ČT zatopte! Lísalo se to k Moskvě, teď k Bruselu a Uvošinktnu. Ode zdi ke zdi. Ta názorová vymydlenost je asi největší zklamání z té naší polistopadově geopolitické přilnavosti.No jsme holt malí.

Ne, tohle je špatné řešení. To by všichni najednou "nesledovali" Českou televizi. Potřebujeme nový přísný zákon o České televizi, který bude schválen 3/5 většinou poslanců. Televize nesmí plnit zadání všelijakých lobistů, novinářů a jednostranně nadržovat politikům.

Kolem neplacení poplatků ČT a rozhlasu se vždy vzbouří nějaká diskuse, hlavně před volbami, ale skutek utek.

Vysílání České televize není vyvážené, někteří moderátoři jsou neobjektivní. Obecně Česká televize neplní úkol, který má mít veřejnoprávní médium.

Souhlasil bych se zrušením poplatků.

Jsem pro úplné zrušení poplatků pro ČT a ČRo.

Ano, dost bylo ČT. Je zaujatá proti vládě, atd., nejvíc Moravec, no hrůza. U reklam by měl být stanoven čas vč. upoutávek, přece není možné, aby ČT žila ze 7 miliard od poplatníků a ještě z reklam, kam to všechno jde, na nesmyslné jejich pořady??. Na ČT se již dlouhou dobu vůbec nedívám.

S ČT je to jiný problém. Dnes vláda vydá nějaké usnesení. A co na to ČT? Bleskově pozve někoho, kdo to usnesení znectí, zesměšní! Ještě jsem nezaznamenal opačný případ. Přijde tam někdo, kdo kvalifikovaně vysvětlí, co tím vláda sleduje a jaký tedy má opatření cíl. Ne, tak to ČT neumí, spíše nechce!

Nejvíc mi vadí zdvojení poplatků, když sleduji pozemní vysílání a třeba Skylink kde i u základní nabídky tzv. programů zdarma se musí platit televizní poplatek navíc za každou televizi zvlášť. Pokud platím Skylink nebo kabelovou televizi neměl bych mít povinnost platit televizní poplatek.

Některé zpravodajské programy České televize jsou spíše jednostranně politicky aktivistické programy, které nemají s veřejnoprávnosti nic společného. Týká se např. programu pana Moravce, který do moderování diskuzí zanáší své politicky jednostranné a mnohdy neověřené údaje.

Pane Romane. Souhlasím s Vámi ohledně netransparentnosti hospodaření ČT ale mýlíte se v tom že soukromé TV a rádia jsou zadarmo.

Jejich provoz si platíte prostřednictvím ceny zboží, které kupujete a do jeho ceny se promítne i cena za reklamu. Navíc, platíte i svým časem který strávíte sledováním bezduchých reklam.

Určitě byste věděl o lepším způsobu využití tohoto času, který Vám reklama zničí. Je to podobné jako za minulého režimu jsme si museli ke kousku pěkného masa přibrat i flaxu. Teď když se chcete dívat na film, chtě nechtě Vám vnutí stupidní reklamu.

Ať mi někdo řekne, které informace dostanu navíc od ČT/ČRo oproti soukromým TV a rádií. Pokud můžu mít produkt zdarma, není co řešit. Nevidím tu přidanou hodnotu veřejnoprávní instituce a o transparentnosti hospodaření velice pochybuji.

NE

Myslím si, že současné znění zákona je, co se týče poplatků dostačující. Problém vidím spíš v neobjektivním zpravodajství a neprůhledném hospodaření ČT. Změna by co se týče financování měla být spíše u komerčních TV.

Současné neustálé vpády reklam a upoutávek do programu už přesáhly únosnou hranici. Počet TV stanic je zbytečně velký, a tak se perou o peníze z reklam které když se rozdělí mezi tolik stanic se pochopitelně zmenšují.

Zadavatelé reklam si peníze, které na reklamu věnují odečítají ze základu daně, a to pochopitelně promítnou do ceny svých výrobků a služeb. Vzniká tím situace, že si v cenách výrobků platíme reklamu, která nás otravuje.

Do toho ještě upoutávky mnohdy naprosto nesmyslné a mnohokrát často opakované. Zákon by měl stanovit čas reklam na hodinu programu a do tohoto času by se započítaly i upoutávky.

Zrušit poplatky. ČT je velmi protivládně zaujatá. Např. v nedělním pořadu "Otázky Václava Moravce,když tam sedí jeden poslanec za vládní stranu a jeden z opozice, hned je vidět na čí je straně. Moderátor by měl být nestranný. Máme mnoho televizí a všechny fungují bez poplatků.

Nevím proč by měla ČT vybírat od občanů ročně 7 miliard. Na ČT se málokdy dá koukat a někdy vás tak pozvedne např. když madam Tvarůžková vedla diskuzi profesorem Prymulou. To my bylo stydno. Proč neříká mladé generaci jak to bylo za války i po ní. Raději vysílá likvidaci památníků.

Ano, je přece nelogické. Bude to tvrdé, ale, když ostatní televize žijí z reklam, proč ČT nemůže také, neboť není ABOSULTNĚ NEZÁVISLÁ.Je podněcují proti vládě, p. Moravec ví vše, jen se naváží do vlády, a nehodlám být součástí milionových odměn p. Dvořáka. Kdo takové odměny vymyslel. Babiše apod.

se zájmem jsem si přečetl všechny komentáře, za sebe jistě by si tyto poplatky zasloužily revizi a úpravu v moderní digitální době

K druhé části: pravomoci Rady ČT a Rady ČRo by měly být větší, zejména při kontrole dodržování Kodexů a řešení stížností občanů, na různé oblasti působení ČT a ČRo, zdaleka ne jen na GŘ.

Myslím, že placení koncesionářských poplatků by mělo být dobrovolné. Je pravda, že ČT jako veřejnoprávní instituce, má být nezávislá na financování státem nebo sponzory. Současný odpor proti poplatkům je vyvolán hlavně jednostranně a protivládně zaměřenou redakcí zpravodajství a publicistiky.

Samozřejmě, že ano. ČT a rozhlas mě vůbec nezajímá, neposlouchám, proč bych je měl platit. NECHCI. Proč podporuje ČT různé manifestace křiklounů, proti vládě, kteří nic nedokázali, nevedli ani trafiku. Zbytečně bouří národ, to je jejím účelem? To není žádná daň jak uvádí Škromach. Nechci.

".......pouhé prohlášení, že vysílání není v domácnosti sledováno?"
Nechybí tam doplnit vysílání ČT a ČRO?
Ať je to, jak je to, já nemám žádnou chuť tam ty lidi s jejich názory jakkoli podporovat. Donucením jim platit je znásilňována moje svobodná ****e. Je to demokratické?

Pane Milane, mám pocit, že pro vás je demokracie nepřijatelná. Společnost bez pravidel a zákonů je anarchie. Poplatek je jen jinou formou daně.

Není to naše volba pane Škromachu, není. Je to nedemokratickým zákonem uložená povinnost, něco jako bylo za socialismu: když chcete paninko vepřový, tak tady máte kilo hovězího a když se vám to nelíbí, tak běžte jinam. Tak za tuto plíživou neodiktaturu jsme v 1989 hlasovali? Já tedy ne.

Jsem pro, neboť již řadu měsíců ČT doma neposloucháme - přepínáme cíleně na jiné "televize". Důvody bych mohl rozvést, ale heslovitě - diskusní pořady i zprávy jsou spíše protivládně a protikoaličně zaměřené, reportéři mají otázky "někým" připravené ap. ČT není dle mého názoru nestranná...

V současné době mě spíše trápí, jak v ČT používají č j. Mnohdy to tahá za uši. Nakonec komentované zpravodajství, nevím pro koho to je, nikdo to nevysvětlil, je něco divného. Sedíme u mladých před tv a slyším, jak někdo do zpráv kecá! Říkám: co to máte za program, nebo máte jinou televizi? Prý ne.

Potom mě koplo, že na německých TV je totéž. V poslední době diskutované komentované zpravodajství pro nás, seniory, to je také dílo! Jako bychom byli nesvéprávní!

Jenom samotné prohlášení je problematické. Kdo to bude kontrolovat ? Všechno ať zůstane tak, jak je, ale naše sněmovna ať udělá pořádek v obsazení rady pro rozhlasové a televizní vysílání a sněmovna ať vydá jasný zákon o vyváženosti vysílání ČT.

Poplatky by měli být zrušeny, i veřejnoprávní media musí o své posluchače soutěžit , sledovanost se dá v dnešní době velmi snadno měřit. Pokud budou nabízet skutečně kvalitní a nestranné informace , které budou pro občany užitečné, nemusí se ničeho bát.

Neodvážil bych tvrdit, že každý poslouchá ČRO, u ČT by se dalo diskutovat. Ovšem jak je poslední době ČT protivládně (antiBabišovsky) orientovaná a není nestranná a nezávislá by si zasloužila, aby ji stát neživil! Sám za sebe mohu říci, že Rozhlas 20 let neposlouchám a TV asi tři roky nesleduji!

Poplatek za veřejnou TV a Rozhlas by měly být povinné. Každý poslouchá a sleduje a nerad to přiznává. Problém je, kdo je domácnost, kolik má přístrojů doma a jinde. Rada ČT a Rozhlasu je dobrý orgán a měl by mít větší dozorové pravomoce ohledně programového složení a politické vyváženosti vysílání.

Stejně jako u jiných daní. Je to poplatek za existenci veřejné služby. Je spousta věcí, které se platí z našich daní, a které osobně nevyužíváme. Je to naše volba.

I když vidím a slyším tak za ty několikaleté manipulativní pořady ČT bych taky nejraději neplatila. Jsem pro zrušení povinnosti platit za zmíněné poplatky - je to skvělý nápad, čí asi je?

Jen proto, aby radu mohli ****t koncesionáří, by u nás muselo vzniknout ministerstvo. Jednodušší je televizní poplatek zrušit, stejně krom pořadů z minulosti, ty nové a aktuální nestojí ani za starou belu, a navíc většinou nejsou ani pravdivé. Odpadly by i dohady o složení rady ČT

Nějaké prohlášení je k ničemu, protože lidé lžou a podvádí. Nakonec by přestali platit všichni. Souhlasím s panem Škromachem, že "Radu" by měli ****t ti, kdo platí poplatky.

Proč by měl občan platit poplatky za: 1/ co si neobjednal, 2/ co není kvalitní, 3/ co nemá možnost ovlivnit, 4/ o čem rozhoduje a z čeho profituje uzavřená zájmová skupina do které nemá přístup?

NE z mnoha důvodů jedním z nich je že bohužel lidi lžou.
C.O.
Stanek

Jsem proto, aby rady ČT a ČRo ****li ti, kteří je platí, tedy koncesionáři přímo. Co vy na to?

Neslyšící a nevidomí lidé koncesionářské poplatky neplatí.

Poplatek za televizi a rozhlas nemusejí platit ani domácnosti s nízkými příjmy. Konkrétně jsou od něj oproštěni ti, jejichž příjmy jsou nižší než 2,15násobek životního minima. Nedostatečný příjem však musí domácnosti pravidelně dokazovat, a to jednou za půl roku.

ANO, poplatky by měly, resp. MUSÍ BÝT ZRUŠENY. Proč bych měl platit, když se na ČT vč. Moravce nedívám. Vůbec nikdo neví, co se cca 7 miliardami děje. Pan ředitel asi dává kšefty svým vy****ným, neboť stránky jsou začerněny, a nelze kontrolovat jejich hospodaření.

Pokud by to byla seriózní služba kolego Škromachu, nemusela by o ní být diskuze!

Tyto poplatky by neměli platit senioři nad 65 let.

Veřejnoprávní média nelze posuzovat podle toho, jestli je někdo sleduje. Je to veřejná služba. Jde v podstatě o formu daně. A tady je možné zohlednit sociální situaci.

Milos Adam
02.12.20

Je treba bud poplatky zrusit, nebo lepe zrusit Ceskou, tedy jejich televizi. Jiz nekolik roku neni ani trochu objektivni. Spis by se melo rict, ze jeji vysilani je spise zamerene proti . Proste hrstka lidi si za penize obyvatel uzurpuje zadarmo celou televizi.

1. Jsem proti poplatkům. Naopak by ČT měla platit za to, že se na ni nějaký zoufalec dívá.
2. K čemu je Rada? Mám dojem, že existuje proto jen, aby byl úřad spokojen. Zbytečně vyhozené peníza za slavnou radu.

Jsem proti těmto poplatkům všeobecně, ale pokud už jsou a budou, souhlasím s bodem 1), k bodu 2) se neumím vyjádřit, nevím.

ad 1) Souhlas.
Mnozí lidé ani televizi či rozhlas nemají. A ti, kteří přijímač mají, třeba ani veřejnoprávní stanice nesledují.
ad 2) K čemu nějaká Rada vůbec existuje? A proč její členy odsouhlasují politici? Silně to zavání totalitou. Zrušit!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..