Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Ústava České republiky, ochrana vody

Další témata:

V souvislosti se současným suchem navrhuje část poslanců zakotvit do české Ústavy ochranu vody a půdy. Přírodní zdroje jsou už definovány v zákoně o životním prostředí a také v zákoně o majetku České republiky. Je podle vás nutné novelizovat nejvyšší zákon naší republiky?

Výkyvy v chování klimatu, tady ty běžné výkyvy, nemohou mít vliv na změnu Ústavy. Mohou vznikat případná opatření, omezení, ale měnit k.v.ů.l.i nim nejvyšší zákon je nepatřičné!

Ctím ochranu vody a půdy, ale do ústavy to určitě nepatří. Je to stejně absurdní, jako třeba mít v pracovní smlouvě odstavec, že nesmím na pracovišti kouřit nebo pít alkohol.

Já bych do Ústavy nezakotvovala ochranu vody a půdy. Přístup a hospodaření s vodou bych předevsim zakotvila do osnov ve škole.

Jmenování "odpovědné" osoby by byl problém. Zaprvé, nikdy se na ní nedojde ke shodě! Zadruhé kdejaký soud je schopen finanční postih smazat. Příkladů je hafo!

Důležitější by bylo , jmenovat zodpovědnou osobu, která bude odpovědná na dodržování zákonů a vymáhaní pokut. Pokud bude řečeno ministerstvo, tak si můžeme vabrat z xxx pracovníků a to nestačí.

Souhlasím s Petrem Kudrnáčem. Do Ústavy, bych nezasahoval, Postačí úprava zákona o vodě a o ochraně půdy. A samozřejmě dodržování a vymáhání platných zákonů.

Ochrana vody je důležitá. A třeba jen ústavní deklarací.

Ústavní novelizace je zbytečná, postačí upravit zákon o ochraně půdy a zákony o vodě. Nejdůležitější je vymáhat dodržování platných zákonů a důsledně trestat porušení.

V současné době raději nic v ústavě nenovelizujme, protože by se mohly novelizovat požadavky pro jistá zájmová uskupení, která by napáchala víc škody jak užitku.
A když nějaká změna, tak pouze v zásadní věci a předem projednaná v parlamentu

Pane Koplík jistě víte, že v případě výkonu trestu, jsou některá občanská práva omezena.

Jistě lze nějaké další dodatky vložit, ovšem jen po celonárodní diskuzi!

Do*****m se vrátit k meritu tématu. Souvislost se součastným suchem už není relevantní takže bych to v PS odložil s vírou, že po prázdninách se její elity vrátí obohacení lepšími nápady než byl tento.

Hned v úvodu Ústavy se říká ˇ"my občané v Čechách na Moravě a ve Slezsku" . Podle toho není v souladu z ústavou ukrjování Moravy a přesun značného území do krajů českých. Vážím si hejtmana Netolického, že toto ctí a vyhověl Moravanům ve svém kraji a nechal označit historickou hranici.

Pokud mají být nějaké změny nebo doplňky v ústavě ČR, tak je řešit komplexně a zanést do ústavy. Ústava už platí 25 let, takže je čas na její novelu. Je mnoho témat, jak posílit práva a svobody občanů, ale i jejich povinností a povinností státu.

Pan František Koplík to vyjadřuje perfektně. To se mi líbí daleko víc než to že nesmysly změnit nejde. Jde, jen se musí chtít a nebýt líný a zbabělý! A taky nespoléhat,že to udělají ti neschopové, kteří to předtím zmastili, protože hlasovali o něčem čemu nerozuměli. "Odborníci"!

Jano, ale ty změny schválil parlament, dokonce ústavní většinou, že bude respektovat legislativu EU. Stejně tak jako občané v referendu o vstupu.

Není potřeba-když se někdy dívám na on-line přenos z PS, mám obavy, že by debata o doplnění Ústavy nikdy neskončila. Hlavně naši poslanci, námi delegovanými, by neměli souhlasit se zákony, které se vymýšlejí mimo ČR.

Ale jinak nežijeme Františku ve vzduchoprázdnu. Tak svět nefunguje.

Nic není navěky. Ale musí k tomu být obecný souhlas. A k tomu slouží volby. A pokud chceme něco vypovědět nebo změnit, pak musíme podle dohodnuté procedury.

Pane Škromachu. Já si myslím že naše ústava a zákony obsahují hodně práv. Já bych začal postupně do ústavy i zákonů zabudovávat i povinnosti bez jejichž plnění by dotyčný občan pozbýval svých práv.

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/79093/kozel-zahradnikem-na-zenska-prava-v-osn-dohlizi-saudska-arabie-ktera-je-sama-porusuje.html?fb_comment_id=1312218785521621_1313810228695810

Píšete: každá země je vázána svými zahraničními smlouvami, které podepsala nebo schválila

No a právě proto že se to neosvědčilo je nutná změna. Nebo mi chcete říct že co jsme kdysi odsouhlasili a ukázalo se jako špatné tu zůstane na věky?

PŘÍKLAD:
Nejsilnější armádu z Evropských zemí má v NATO Turecko. Takže v případě našeho napadení by nám přišla na pomoc Turecká armáda.

Do komise pro ženská práva byla z****na Saúdská Arábie.

Takových příkladů bych mohl jmenovat desítky a možná i stovky. Opravdu takové organizace jsou zárukou míru a demokracie? A opravdu máme takové organizace podporovat a být jejich členy? Potom jsme totiž i spoluviníky toho co tyto země páchají.

V dnešní době bych zohlednil v Ústavě ČR dvě věci. Jednak právo každého občana na dostatek kvalitní vody na život za dostupnou cenu (možná do určité spotřeby zdarma). A dále právo každého občana na dostupný vysokorychlostní internet, jako základní lidské právo.

Myslím, že ČR má velmi dobrou Ústavu. Naštěstí ji nelze měnit podle toho, co si kdo kdy vzpomene. Tady je významná role Senátu, bez kterého Ústavu změnit nelze. Což by ale měla být jedna z mála pravomocí, kterou by Senát měl mít.

To pane Koplíku nelze. každá země je vázána svými zahraničními smlouvami, které podepsala nebo schválila. takže je to vlastně tak, že se řídíme jenom tím, co si sami schválíme.

Ústavu bych značně zredukoval ale přidal bych do ní to, že v ČR platí a jsou soudně vymahatelné pouze zákony ČR. Také by bylo třeba zrušit všechny závazky ČR vůči zahraničním organizacím. Spolupráce je možná ale k ničemu nás nesmějí nutit.

Je to zbytečné, je třeba jen vymáhat dodržování toho, co je již zakotveno v různých zákonných normách

Především zajistěte aby se dodržovala alespoň stávající Ústava. Pokud to neumíte nebo nechcete, tak je Ústava zbytečná, kdyby byla ze zlata.

Ochrana vody a půdy je snad v ústavě zakotvena odjakživa, a každýmu se zdravým selským rozumem by to mělo být jasné, jak s tím hospodařit. Bohužel, dnes jde hlavně ze všeho vytřiskat peníze, i to, co se děje kolem nás a ve světě.

Spíš bychom se měli zamyslet nad ubývající zemědělskou půdou . Vznikem ohromných zastavěných ploch okolo hlavních tahů a výpadovek , dále parkovacích stání . Ze všech těchto ploch je voda urychleně odváděna do potoků a řek , výsledkem jsou záplavy. Obdobně se s dešťovou vodou zachází i ve městech .

Pokud nejsme schopni si vynutit současnými zákony dodržování péče o vodu a půdu, změna ústavy to nevylepší. Dobrá ****e není zajištěna ústavou, ale odpovědností těch, kteří se zdroji zachází. Pokud zdroje vlastní ten, koho zajímají jen zisky, pak musí zakročit společnost se svými pravidly.

Za žádosti o novelizaci stojí jistě nějaká lobistická skupina. Je to smutné. Parlament máme od toho, aby dbál na dodržování zákonů, a jak víme, zákony se u nás nedodržují, obcházejí se všemi dostupnými procesy a to ve všech oblastech, tak ať parlament hlídá a má práce dost

Je to zcela zbytečné. To by se do Ústavy muselo zakotvit právo občanů na čisté ulice, cestování bez zpoždění a silnice bez zácpy a výtluků. Kdo to navrhuje, měl by vyhledat Dr. Chocholouška.

Myslím, že jde o zcela zbytečný přídavek. Je třeba spíše vylepšit stávající zákony, včetně báňského, a přísně je dodržovat.

Ústava sice má být jednoduchá, ale neměla by se odvíjet od jedněch "přátel" ke druhým, abysme ji nemuseli často překopávat. Fakt je ten, že se měla vytvořit s tím, že po nějaké době bude updatov*****

Souhlasím s oběma předešlými příspěvky. Ústava má být jednoduchá a pokud možno stručná a srozumitelná a jak se na to začne nabalovat něco, co je ošetřeno jinými zákony začne v tom být neskutečný maglajs. Už teď máme v zákonech takový ******, asi proto, aby měl každý svého právníka -specialistu .

Není to nutné, neschvaluji. Je to zase nějaký lobistický zájem , aby všelijací lobisté, neziskovky, soukromí vlastníci půdy , právníci , atd., atd. mohli podávat žaloby na český stát a inkasovat "odškodné " od státu.

Ne není. Je to na přírodě a na nás ,jak se k ní budeme chovat. Oba zákony jsou dostačující.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..