Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Zákon o pedagogických pracovnících

Další témata:

V zákoně o pedagogických pracovnících schválili poslanci, že na středních školách a na druhém stupni základních škol by mohli učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Dle ministerstva školství je v některých oborech nedostatek učitelů. Zákon budou posuzovat ještě senátoři. Podporujete schválení této změny v zákoně o pedagogických pracovnících?

Svatá pravda kolegů Sazečka i Škromacha, ale máme to, co jsme si vycinkali klíči na Václaváku a že dnes jen málo osob, včetně žáků nezná naši hymnu, tak za to si můžeme sami a je vidět , jak si své národní hrdosti vážime

Který obor je ještě tím, na který byli jeho odborníci hrdi. Společnost se zvrhla v konzumní a konzumní společnost si nevybírá!

Hlavně je si stále uvědomovat, že školství není pro kantory, ale pro žáky a studenty. To se někdy tak trochu vytrácí. :-)

V Africe jsem bavil kubánské učitele větou: "Kdo umí umí, kdo neumí učí"! Jenže tam učil každý, kdo něco uměl a nikomu to nevadilo, naopak. Tady by ovšem nemělo vadit, že by učil ten kdo umí, pokud skutečně umí! A jestli by mělo být jedinou kvalifikací pedagogické vzdělání, tak to není dobře!

No nevím. Jsou země, kde je povolání učitel dědičné. A základní znalostí je zpěv národní hymny. A to asi nechceme.

Nesouhlasím, studentů pedagogických fakult je dostatek. Většina vystuduje zdarma, ale nikdy tuto profesi nedělají. Doporučuji zvýšit úvazky všech pedagogických pracovníků, pak nemusí nastupovat tzv.odbornici.

Nijak bych se o absolventy Ped. fakult nebál. Beztoho většina z nich tu fakultu absolvuje proto, že se jeví jako snadnější a do školství neodchází, důležitý je pro ně mgr. titul. A to se vláda snažila vyhovět požadavkům a zvýšila kantorům nadstandardně platy!

NE, teď by to byla výjimka, ale pro budoucno, by se to stalo možnosti, a to pro množství pedagogických škol a vycházejících studentů by mohl být problém. A pokud se mají školy a učivo zkvalitnit, tak se musí přitvrdit i na učitelé

Není to správné. Na ped. fakultách studuje dostatek studentů, problém je v tom, že na školy nenastoupí. Někteří si stěžují, že tam není místo, neboť se zaměstnávají důchodci a nepedagogové. Stal se z toho začarovaný kruh. Některé praktické předměty by na učilištích mohli učit i dobří "fachmani".

To, že učí odborníci bez pedagogického vzdělání je běžné ve většině rozvinutých i rozvojových zemí. Už to dávno mělo být zavedeno. Ten "neodborník". který by to nezvládal by se zakrátko ukázal a skončil by přirozenou cestou.
Na střední škole se již většinou o "dětech" nedá mluvit.

Je to správný krok, především s ohledem na rychlý rozvoj nových technologií a poklesu manuální zručnosti mladé generace.

Jak už bylo asi správně řečeno. Není důvod, aby na středních odb. školách nemohli učit odborníci bez pedagogického vzdělání. Mělo by to být na ředitelích škol a na zřizovatelích.

Mnohdy je odborník na dané téma pro žáka mnohem přínosnější než třikrát vzdělanější didaktik. Tím nechci vyvracet nutnost vzdělání pedagogů na školách, jen si vzpomínám s jakou výší vzdělání se prezentovali tehdejší učitelé a nepřipadá mně že bychom tím, až na vyjímky, utrpěli vzdělanostní újmu.

Vždy je příčina a potom následek. Nedostatek odborně vzdělaných učitelů je jen následek. Příčina je přebytek: Herců, zpěváků, hudebníků, profesionálních sportovců, úředníků, politologů atd, atd. Nic proti těmto profesím, jen je jich neúměrně mnoho.

Potom je samozřejmě nutné přijímat i učitele méně kvalifikované. A nejen učitele ale i odborníky v jiných profesích.

Změnu nepodporuji, učit mají absolventi pedagogických fakult

2) který má znalosti, a člověkem, který je dokáže vyložit a podat zejména dětem. Pedagogům se snad už přidalo dost peněz a tak se k té profesi mohou vrátit i lidé, kteří v minulosti tuto profesi opustili, možná k tomu paradoxně přispějí i krachy firem k****i Covidu....

Nepodporuju to, a už jsem se k tomu vyjádřila v předstihu v Kuloárech včera..... Vzdělávací proces a zejména výuka dětí, krom odborných znalostí z daného předmětu vyžaduje hluboké pedagogické vzdělání, základy psychologie a mnoho empatie ale i životních zkušeností. je rozdíl mezi člověkem ,

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..