Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Volební zákon

Další témata:

Vládní novela navrhuje dvě varianty. První varianta počítá se čtrnácti volebními kraji, zrušený d'Hondtův systém přepočtu hlasů nahrazuje Hareovou kvótou. Druhá varianta by nahradila čtrnáct krajů jedním volebním obvodem a pro přepočet hlasů na mandáty by byla zavedena Hagenbach-Bischoffov kvóta. Poslanecký návrh novely počítá se čtrnácti volebními kraji. Některá z variant vládního návrhu má větší šanci na přijetí. Jaký je Váš názor na návrhy variant volebních krajů?

Opravené!
Ty stejně velké vo lební kraje počtem vo ličů, by byly ideálním řešením, jenže ideální řešení neexistují. Beztoho by docházelo k zlomkovým počtům zastupitelů při dělení. On vo lič je nezbeda a nevo lí přesně tak, aby ta % vycházela přesně na kus poslance :-)

Ty stejně velké *****bní kraje počtem *****čů, by byly ideálním řešením, jenže ideální řešení neexistují. Beztoho by docházelo k zlomkovým počtům zastupitelů při dělení. On *****č je nezbeda a ne****** přesně tak, aby ta % vycházela přesně na kus poslance :-)

Možná ještě k ****bním krajům. Nemusí odpovídat správním krajům. Ve světě je to celkem normální. Ale měly by mít relativně stejný počet ****čů.

Nějak se zapomíná za změnu kvót pro vstup do Sněmovny. Pokud má ÚS takové obavy o spravedlivé volby, jak mohl dopustit, že samostatně kandidující politická uskupení mají těžší podmínky pro účast ve Sněmovně. Musí mít 5 %, zatímco koalicím stačí 4%, respektive 3,7 %. Pokud by měly rovnoměrný zisk!

Mám dotaz na zastánce jednoho obvodu. Jak by vypadal ****bní lístek jednotlivých subjektů vstupujících do ****b? Nyní jsou, pokud se nepletu, s max. počtem případných poslanců za obvod. Znamená to, že jednoobvodové by obsahovaly každá 200?

Aniž bych pana Škromacha znal, nebo s ním o tom mluvil, mám dlouhá léta podobný názor. Nejdůležitější na tom je ten fakt efektivnějšího vládnutí. To nám tady při všech těch politických tahanicích chybí.

Jsem pro jeden obvod. A do budoucna přejít na většinový model. Případně ****bní bonusy pro vítěznou stranu. Záruka efektivního vládnutí.

Já bych upřednostnila jeden ****bní obvod. Bohužel se tak nestalo

Vytaženo z dnešních aktualit. "Ústavní soud zrušil také kvora pro koalice deset, patnáct a dvacet procent." Stále budu tvrdit, že pokud chtěl ÚS aby byly volby spravedlivé, tak ta % měla zůstat tak, jak byla.

Jeden *****bní obvod je asi málo průchodný. Spočítat spravedlivě to jde i bez všelijakých metod. Stačí jednoduché počty!

Jsem pro jeden ****bní obvod. Vytvoření čtrnácti krajů bylo zbytečné. ČR má 10 mil. obyvatel, to je o milion a půl více než má Londýn. To potřebujeme dvoukomorový parlament, prezidenta, premiéra + 13 ministrů a vzpomínaných 14 krajů.

Hlavně to zase po nějaké době nesmí někomu vadit.

Jeden ****bní kraj celé ČR je jistě spravedlivější, ale nemůže projít. Stranické vedení se jentak nevzdá možnosti ve finále mluvit do toho, kdo bud sedět v parlamentu. Určitě to bude 14 krajů. Ne přepočtu na mandáty až tak moc nezáleží.

Celý ten princip je zbytečně komplikovaně popisován. Dalo by se to vyjádřit jednodušeji.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..