Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela stavebního zákona


Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


Váš názor nás zajímá

Zrychlí povolování staveb nově navrhované jedno řízení, které je sloučením stávajícího územního a stavebního řízení?

Nový stavební zákon má výrazně urychlit povolování staveb. Návrh zavádí několik nových principů a opatření. Jsou to především pevně stanovené lhůty pro rozhodování, fikce souhlasu k vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti stavebního úřadu. Dnes v zákoně řada takových lhůt chybí, nebo nejsou ze strany úřadů dodržovány. Stavebníci se tedy jen těžko dovolávají potřebných dokumentů a povolování staveb se neskutečně prodlužuje. Zákon zavádí pro vyjádření dotčených orgánů lhůty 30 dnů, které je možno ve zvláště složitých případech nebo při nařízení ohledání na místě prodloužit o dalších 30 dní. Pokud dotčené orgány lhůty nedodrží, bude se mít za to, že souhlasí a nemají žádné připomínky. Pro samotné obecní stavební úřady bude platit, že pokud nerozhodnou včas, tedy ve lhůtě 30 dnů, 60 dnů nebo 120 dnů podle druhu stavby, případně ve lhůtě prodloužené o 30 nebo o 60 dnů, převezme řízení neprodleně nadřízený krajský státní stavební úřad a řízení dokončí namísto nečinného obecního stavebního úřadu. Většina tzv. dotčených orgánů bude integrována do stavebního úřadu, který vydá na základě podané žádosti jedno povolení, které nebude v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy. U těch orgánů, které integrovány nebudou, pak bude platit fikce souhlasu. Velmi důležité je odstranění tzv. ping – pongu, kdy v případě podání odvolání nadřízený krajský úřad dnes vrací věc k novému projednání prvoinstančnímu úřadu, a to často opakovaně. To už nebude možné, odvolací orgán bude muset sám podle tzv. apelačního principu ve věci rozhodnout, tedy rozhodnutí obecního stavebního úřadu buď potvrdit, nebo změnit, nikoliv zrušit a vrátit věc k novému projednání. Nový stavební zákon také přinese už jen jedno řízení místo stávajícího územního a stavebního řízení, ve kterých se často řeší stejné námitky. Vydávat se tak bude jen jedno povolení.

Diskuze a hlasování u tohoto návrhu již není aktivní.


Komentáře ostatních hlasujících

Ano plně souhlasím s paní Kaplanovou. U nás se řeší vydání po****ní k oplocení /podotýkám, že je to jen výměna/ druhým rokem. Dosud není vdáno, necháme se překvapit.

Zde nejde o zjednodušení, ale o pomoc developerům. Jak někdo uvedl, způsobí to mnoho škod, a na úředníkovi to vůbec nesvádějte, nevíte o čem hovoříte. Ten se drží zákona. Kdo o tom nice neví, nevyjadřujte se k tomu, je krokem zpět jak je uvedeno do propasti.

Domnívám se, že ano. Každé zjednodušení je dobré.

Josef Geier
19.12.20

Asi by se tím mohl odstranit systém opakovaného odvolávání a hlavně vlivy zastupitelů, kteří ze závisti nebo osobní nevraživosti se snaží odvoláváním zamezit nebo znepříjemnit stavebníkovi realizaci stavby.

POZOR. Zde jsem na rozpacích, neboť územní řízení a stavební po****ní jsou 2 rozdílné úkony. Měly by zůstat samostatně

Určitě jako první krok ke zrychlení dobré. Ve druhém kroku je potřeba potlačit touhu obecních reprezentací zasahovat do stavebního řízení.

Klikl jsem na ANO, ale osobně mám obavy, že "český úředník" si bude muset dlouho zvykat na "zjedodušení"... Slabší články systému se po spuštění asi brzy projeví! Nemáme pružnost při prosazování nových racionálních opatření jaksi v krvi...

Zákon by měl být řádně připraven, bez lobbistických připomínek developerů. Také si nedovedu představit, že "Většina tzv. dotčených orgánů bude integrována do stavebního úřadu, který vydá na základě podané žádosti jedno po****ní, které nebude v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy."

Celý život jsem pracoval v investiční výstavbě a vím o SZ dost. Možná bude rychlejší, ale určitě způsobí mnoho škod pro veřejnost a veřejný prostor a určitě pomůže developerům. Všichni, kdo SZ neznají by se k němu neměli vyjadřovat ani o něm rozhodovat. Nový SZ je krokem zpět a do propasti.

Souhlasím s paní Kapalovou, jen by mě zajímalo, kdo všechno navíc se musí k po****ní stavby vyjádřovat oproti rokům 1980 -2000, kdy stavební po****ní bylo možno mít do půl roku od podání žádosti. Asi se jedná o zapojení úřednického šimla do jednacího procesu, kterých je plno a čekají jen na úplatky

Hlasuji ano, ale moc nevěřím tomu, že to bude fungovat.... lidský faktor, znám českého úředníka, který dělá jen odsud až posud a navíc ani mrk. Asi na tuto práci nebudou lidi, staří chtějí dosloužit a noví VŠ nemají o práci ponětí. Takže jsem hodně zvědavá.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..